Omówienie. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Omówienie. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

1

Omówienie

Firma MSI pomyślnie zintegrowała wszystkie elementy wysokiej jakości oraz wydajności komputera do gier z dużym monitorem, tworząc tym samym niniejszy najwyższej klasy komputer PC typu AIO dla miłośników gier.

Wyposażony w najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do obsługi dźwięku oraz wspaniałą grafikę, ten przeznaczony do gier komputer PC typu AIO zrobi wrażenie zarówno na osobach grających okazjonalnie, jak i na prawdziwych miłośnikach gier, dzięki budzącemu podziw wyglądowi oraz niezwykłej wydajności.

Zawartość opakowania

Komputer PC typu wszystko w jednym

Zasilacz AC/DC Przewód zasilający

1-2

Szmatka do czyszczenia monitora

Dysk ze sterownikami i programami narzędziowymi

Podręcznik użytkownika i Skrócona instrukcja obsługi

Klawiatura (opcjonalnie) Mysz (opcjonalnie)

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.

* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.

Ogólny opis systemu

h

Widok z przodu

1

2 1

3

Omówienie

4 4

1

2

3

4

Mikrofon

Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.

Kamera sieci web

Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji.

Wskaźnik LED (opcjonalny)

Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie. Wskaźnik LED powinien być włączony podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne.

Głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo.

1-3

h

Widok z tyłu

1

1-4

1 2 3 1

1

2

3

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Gniazdo blokady Kensington

Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO.

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Omówienie h

Widok z boku

1

3

5

7

9

4

2

6

8

10

11

13

12

1

2

3

4

5

6

Przycisk zasilania systemu/ dioda LED

Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.

Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.

W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk).

Dioda LED zasilania monitora

Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.

Zasilanie monitora/ Przycisk trybu

Ten przycisk działa jednocześnie jako włącznik zasilania monitora i jako przełącznik sygnału wejściowego między gniazdami PC i HDMI.

Przycisk Menu

Naciśnij ten przycisk, aby przeglądać ustawienia i przełączyć pomiędzy menu Jasność i Głośność.

Przycisk Zwiększenie jasności/ Zwiększenie głośności

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność/ głośność.

1-5

1-6

7 Przycisk Zmniejszenie jasności/ Zmniejszenie głośności

Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć jasność/ głośność.

8

9

10

11

12

13

Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.

Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology) (Opcjonalnie)

Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).

Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez

USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem.

Port USB 3.0 (Opcjonalnie)

Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).

Otwór wysuwania

Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych.

Przycisk wysuwania

Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.

Stacja dysków optycznych

Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd Blu-ray jest opcjonalny).

Omówienie h

Widok z góry i z dołu

1 2

1

2

3

4

5

6

7

10

7

8

9

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni.

3 Gniazdo wyjścia liniowego

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

4 Gniazzdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

5

Gniazdo LAN RJ-45

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area

Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty Zielony7/ pomarańczowy

Dioda LED

Lewa

Prawa

Kolor

Żółty

Stan diody LED

Wyłączona

Stan

Nie ustanowiono połączenia LAN.

Zielony

Pomarańczowy

Włączona (światło stałe) Ustanowiono połączenie LAN.

Włączona (światło jasne i pulsujące)

Wyłączona

Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s.

Włączona

Włączona

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s.

1-7

1-8

6

Port USB 2.0 (Opcjonalnie)

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB.

Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość).

7

8

9

10

Złącze HDMI-Out (opcjonalny)

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty

TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.

Gniazdo zasilania

Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały.

Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego�

Złącze antenowe tunera TV (opcjonalnie)

To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora.

Port USB 3.0 (Opcjonalnie)

Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).

Ważne

1. Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania.

2. Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB 2.0 na panelu tylnym.

Omówienie

Wymiana składników i uaktualnianie

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu.

Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals