Oversikt. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Oversikt. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

1

Oversikt

MSI har klart å sette alle delene som hører hjemme en fullverdig stasjonær spillmaskin med toppytelse inn i en stor skjerm, og har dermed skapt denne

Alt-i-én-PC-en for spillentusiaster� Denne Alt-i-én-PC-en for spill er drevet av en flott lydløsning og utrolig grafikk, og den vil imponere både vanlige spillere og entusiaster med flotte bilder og oppsiktsvekkende ytelse.

Pakkens innhold

All-in-One PC AC/DC-adapter Vekselstrømledning

1-2

Skjermklut Driver/verktøydisk

Bruksanvisning og hurtigguide

Tastatur (valgfritt) Mus (Valgfritt)

* Vennligst kontakt oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler�

* Illustrasjonene er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere noe i forhold til modellen du kjøpte�

Systemoversikt

h

Sett forfra

1

2 1

3

Oversikt

4 4

1

2

3

4

Mikrofon

Den innebygde mikrofonen kan brukes til videoprat på Internett�

Webkamera

Det innebygde webkameraet med mikrofon kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller konferanser og alle andre interaktive applikasjoner�

LED-indikator (valgfritt)

LED-indikatoren indikerer når den tar opp� LED-indikatoren bør være tent når enheten tar opp video eller slukket når enheten ikke tar opp video�

Stereohøyttalere

De innebygde stereohøyttalerne gir en høykvalitets soundblaster med stereosystem�

1-3

h

Baksiden

1

1-4

1 2 3 1

1

2

3

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes�

Ikke dekk til viften�

Kensington Lock-port

Denne AIO PC-en har en port for Kensington-lås som lar brukere sikre AIO PC-en på plass med en nøkkel eller en mekanisk PIN-enhet og festes gjennom en gummibelagt metallkabel� Endestykke av kabelen har en liten løkke som gjør at hele kabelen kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og dermed kan AIO

PC-en sikres på plass�

Støtte

Bruk denne foten til å plassere systemet på en flat og stabil overflate.

Oversikt h

Sett fra siden

1

3

5

7

9

4

2

6

8

10

11

13

12

1

2

3

4

5

6

Strømknapp/ Strøm-LED

Trykk på strømknappen for å slå systemet på eller av�

Strøm-LED lyser når systemet er slått på, og slukkes når systemet er slått av� For strømsparing, blinker LED i S3 (Suspend to RAM)-modus og slukkes i S4 (Suspend to

Disk)-modus�

Strøm-LED for skjerm

Strøm-LED lyser når skjermen er slått på, og slukkes når skjermen er slått av�

LED for harddiskstasjon

Denne indikatoren viser aktivitetsstatusen til HDD� Den blinker når systemet leser av data på HDD og slukkes når ingen diskaktivitet registreres�

Skjermstrøm/ modusknapp

Denne knappen fungerer både som skjermstrømknappen og signalinngangsbryteren mellom PC og HDMI�

Meny-knapp

Trykk på denne knappen for å vise og bytte mellom Lysstyrke- og Volum-menyene�

Opp/ Volum opp-knapp

Trykk på denne knappen for å skru opp lysstyrken/ volumet�

1-5

1-6

7 Ned/ volum ned-knapp

Trykk på denne knappen for å skru ned lysstyrken/ volumet�

8

9

10

11

12

13

Kortleserstasjon

Den innebygde kortleseren støtter en rekke typer minnekort�

USB 3�0-port (med MSI Super Charger-teknologi) (valgfritt)

USB 3�0-porten er kompatibel med eldre USB 2�0-enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed)�

En USB 3�0-port med MSI Super Charger-teknologi fungerer ikke bare som en normal

USB 3�0-port, men lader USB-enheter selv om systemet er slått av� Med denne teknologien er det ikke lenger nødvendig å slå på systemet bare for å lade en USBenhet� I tillegg reduserer den ladetiden med opptil 40 %, slik at du får enda bedre tid til

å nyte livet�

USB 3�0-port (valgfritt)

USB 3�0-porten er kompatibel med eldre USB 2�0-enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed)�

Utløserhull

Sett inn en tynn og rett gjenstand (slik som en binders) i utløserhullet for å åpne den optiske diskstasjonen manuelt dersom utløserknappen ikke virker�

Utløsningsknapp

Trykk på utløserknappen for å åpne den optiske diskstasjonen�

Optisk diskstasjon

En DVD supermultistasjon med flere funksjoner for hjemmeunderholdning er integrert

(Blu-ray er valgfritt)�

Oversikt h

Sett ovenfra og nedenfra

1 2

1

3

4

5

6

7

10

7

8

9

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes�

Ikke dekk til viften�

2 Støtte

Bruk denne foten til å plassere systemet på en flat og stabil overflate.

3 Linje ut-kontakt

Denne kontakten er for tilkopling av øretelefoner eller høyttalere�

4 Mikrofon-kontakt

Denne kontakten er for tilkopling av en mikrofon�

5

RJ-45 LAN-kontakt

Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area Network)� Du kan kople til en nettverkskabel�

Gul Grønn / oransje

LED

Venstre

Høyre

Fargemetning LED-status

Gul Av

Grønn

På (vedvarende)

På (lysere og pulserende)

Av

Oransje

Tilstand

LAN-link er ikke opprettet�

LAN-link er opprettet�

Datamaskinen kommuniserer med en annen PC på lokalnettet�

10 Mbit/sek datahastighet er valgt�

100 Mbit/sek datahastighet er valgt�

1000 Mbit/sek datahastighet er valgt�

1-7

6

USB 2�0-port (Valgfritt)

USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbit/s (Hi-Speed)�

7 HDMI-utgangsport (Valgfritt)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et heldigitalt lyd-/videostandard som kan overføre ukomprimerte stream� HDMI støtter alle TV-formater, inkludert standard, forbedret eller HD video, pluss multikanal digital lyd på en enkel kabel�

8

9

Strømkontakt

AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne kontakten� Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til datamaskinen� Bruk alltid medfølgende adapter for å unngå skade på PCen�

TV-tunerantenne-kontakt (Valgfritt)

Denne kontakten passer til en digital TV-antenne�

10

USB 3�0-port (Valgfritt)

USB 3�0-porten er kompatibel med eldre USB 2�0-enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed)�

1-8

Viktig

1� Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler strømadapteren til AIOdatamaskinen, og deretter kopler strømledningen til stikkontakten�

2� Det anbefales at høyhastighetsenheter koples til USB 3�0-portene, mens lavhastighetsenheter, som mus og tastatur, kan koples til USB 2�0-portene på baksiden�

Oversikt

Utskifting og oppgradering av komponent

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene brukerne kjøpte�

Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet� Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig� Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste�

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals