Systemhantering. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Systemhantering. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

Systemhantering

Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering�

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande�

3

Energisparfunktioner

Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar�

För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet� h

Energihantering i Windows 7

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Gå till

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet)�

3-2

Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ)�

Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan

även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings]

(Ändra schemainställningar)�

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Viloläge (S3/

S4) och Stäng av (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström� h

Energihantering i Windows 8.x

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Gå till

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet)�

Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ)�

Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan

även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings]

(Ändra schemainställningar)�

Systemhantering

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Viloläge (S3/

S4) och Stäng av (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström� h

Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade monitorer (tillval)

Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergi- eller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren� Vid användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner hos monitorn� Utnyttja dessa potentiella energibesparingar, energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:

■ Stänger av skärmen efter 15 minuter

■ Initierar vila efter 30 minuter h

Väcka systemet

Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande:

■ strömbrytaren,

■ nätvekret (Vaknar vid LAN),

■ musen,

■ tangentbordet�

3-3

Energispartips:

■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med inaktivitet�

■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för att optimera din dators energihantering�

■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning�

■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Nätverksanslutning (Windows 7)

h

Trådanslutet LAN

1� Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen)�

2� Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet]

(Nätverk och Internet)�

3-4

3� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

4� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

Systemhantering h

Trådlös LAN

1� Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen)�

2� Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet]

(Nätverk och Internet)�

3� Välj [Wireless] (Trådlöst) för att ansluta med en trådlös router eller ett trådlöst nätverk�

3-5

4� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning på listan eller klicka på [Open Network and Sharing Center] (Öppna nätverks- och delningscenter) för att göra en ny anslutning�

5� Gör en ny WLAN-anslutning genom att välja [Set up a new connection or network]

(Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk) i [Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter)�

3-6

6� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

7� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]

(Nästa) för att fortsätta�

8� En ny WLAN-anslutning har gjorts� Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller

[Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLANinställningarna�

Systemhantering

Nätverksanslutning (Windows 8.x)

h

Trådanslutet LAN

1� Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen)�

2� Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under

[Network and Internet] (nätverk och internet)�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter)�

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

3-7

5� Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet)�

6� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

3-8

7� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

Systemhantering h

Trådlös LAN

1� Välj [Settings] (Inställningar) tillgängligt nätverk�

på skrivbordet, leta reda på en trådlös ikon med

2� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning från listan�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter) under [Network and Internet] (Nätverk och internet) i [Control

Panel] (kontrollpanelen)�

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

5� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

6� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]

(Nästa) för att fortsätta�

3-9

7� En ny WLAN-anslutning har gjorts� Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller

[Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLANinställningarna�

Systemåterställning (Windows 7)

Viktigt

Recovery Tool (Återställningsverktyget) är endast tillgänglig på system som levererats i paket med Windows OS och MSI-hjälpprogram som standard�

Syftet med att använda Recovery Tool (återställningsverktyget) kan vara:

■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.

■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder Recovery Tool (systemåterställningsverktyget), säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

3-10 h

Återställ systemet med snabbtangenten F3

Om systemet har problem som inte kan återställas, rekommenderar vi alltid att du provar snabbtangenten F3 för att först återställa systemet med

återställningspartitionen på hårddisken�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Starta om systemet�

2� Tryck på snabbtangenten F3 på tangentbordet när följande bild visas�

Systemhantering

3� Öppna Recovery Tool (Återställningsverktyget)� Detta verktyg innehåller tre funktioner: [Backup System] (Säkerhetskopiera system), [Restore System]

(Återställningssystem) och [Recover to factory default] (Återställning till fabriksstandard)� h

Säkerhetskopiering av system

Vi rekommenderar att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Välj [Backup System] (Säkerhetskopiera system) för att öppna� Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta�

3-11

2� Välj [BACKUP] (Säkerhetskopiera) för att starta säkerhetskopieringen av systemet direkt�

‹ Den första säkerhetskopieringen

Den första säkerhetskopieringen kan ta en stund� Låt den fullföljas utan att avbryta�

3-12

‹ Efterföljande säkerhetskopieringar

Efterföljande säkerhetskopieringar kommer att ersätta tidigare säkerhetskopierade filer.

Systemhantering

3� Säkerhetskopiering av systemet pågår� Notera att det kan ta en stund� Stäng inte av strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

4� Alternativt, välj [CANCEL] (AVBRYT) för att stoppa säkerhetskopieringen av systemet omedelbart� Stäng inte av strömmen medan säkerhetskopieringen av systemet avbryts�

3-13

5� Följande meddelande talar om att säkerhetskopieringen av systemet lyckades�

Tryck på [OK] för att avsluta�

3-14 h

Systemåterställning

Detta verktyg hjälper till att återställa systemet till dess tidigare status med säkerhetskopierade filer som användaren skapat och sparat på hårddisken tidigare.

Om det inte finns några säkerhetskopieriade filer tillgängliga kommer systemet att

återställas till standardinställningen�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Välj [Restore System] (Återställ system) för att öppna� Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta�

Systemhantering

2� Välj [OK] eller [NEXT] (NÄSTA) så att systemet kan återställa till den tidigare säkerhetskopian eller till standardinställningen� Alternativt, välj [CANCEL]

(AVBRYT) för att stoppa systemåterställningen omedelbart�

‹ Säkerhetskopiera filer: återställer systemet till den tidigare säkerhetskopian

‹ Utan säkerhetskopierade filer: återställer systemet till standardinställningen

3-15

3� Systemåterställningen pågår� Notera att det kan ta en stund� Stäng inte av strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

3-16

4� Följande meddelande indikerar en lyckosam systemåterställning� Tryck på [OK] för att avsluta� Starta om systemet och kom åt Windows operativsystem som vanligt�

Om återställningsprocessen misslyckas eller avbryts, starta om hela proceduren igen�

Systemhantering h

Systemåterställning

Detta verktyg hjälper till att återställa systemet tillbaka till standardinställningen från fabrik� Alla data på hårddisken kommer att raderas när alla inställningar återställs standardinställningarna från fabrik�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Välj [Recover to factory default] (Återställning till fabriksinställningar) för att öppna�

Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta�

2� Systemet kommer att återställas till fabriksinställningarna� Alla data kommer att raderas� Se till att du har säkerhetskopierat all viktig information� Välj [NEXT]

(NÄSTA) för att fortsätta� Alternativt välj [CANCEL] (AVBRYT) för att stoppa�

3-17

3� Välj [OK] så att systemet kan återställas till dess standardinställning�

3-18

4� Systemåterställningen pågår� Notera att det kan ta en stund� Stäng inte av strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

Systemhantering

5� Följande meddelande talar om att systemåterställningen lyckades� Tryck på [OK] för att avsluta� Starta om systemet och kom åt Windows operativsystem som vanligt�

Om återställningsprocessen misslyckas eller avbryts, starta om hela proceduren igen�

3-19

3-20

Systemåterställning (Windows 8.x)

Viktigt

System Recovery Function (Systemåterställningsfunktionen) är endast tillgänglig på system som levererats i paket med Windows OS och MSI-hjälpprogram som standard�

Syftet med att använda System Recovery Function (Systemåterställningsfunktionen) kan vara:

■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.

■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder System Recovery Function (Systemåterställningsfunktionen), säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

Systemhantering h

Återställ från operativsystemet

‹

Refresh PC (Uppdatera dator)

Verktyget Refresh PC (Uppdatera dator) kontrollerar om systemfilerna, Windows register och andra viktiga systemkomponenter fungerar bra eller ej; om problem med

Windows-filerna hittas kommer den att försöka att reparera datorn. Om datorn inte fungerar bra kan du uppdatera den utan att förlora dina personliga filer.

1� Klicka på [Settings] (Inställningar) på skrivbordet och markera [Change PC settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och

återställning)�

2. Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Uppdatera din dator utan att det påverkar dina filer), och markera [Get started]

(Starta)�

3-21

3� Den kommer att visa ändringarna som görs under processen, klicka på [Next]

(NÄSTA) för att fortsätta�

4� Ett meddelande indikerar att datorn är redo att uppdateras, klicka på [Refresh]

(Uppdatera) för att starta� Detta kan ta en stund�

3-22

5� När uppdateringsprocessen avslutas kommer du tillbaka till Windows startskärm där du hittar alla Windows standardverktyg och widgetar�

Systemhantering

‹

Reset PC (Återställ dator)

Återställningsverktyget återför systemet till dess usprungliga fabriksinställningar�

1� Klicka på [Settings] (Inställningar) på skrivbordet och markera [Change PC settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och

återställning)�

2� Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Ta bort allt och installera om Windows), och markera [Get started] (Starta)�

3� Den kommer att visa ändringarna som görs under processen, klicka på [Next]

(NÄSTA) för att fortsätta�

3-23

4� Du kommer att uppmanas att välja vilken enhet som du vill rensa för en hårddisk med flera partitioner.

5. Välj nu antingen att ta bort filer eller helt rensa enhetern allt enligt dina behov.

3-24

6� Den är nu redo att återställa datorn, klicka på [Reset] (återställ) och följ instruktionerna på skärmen för att starta om datorn�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals