Depanare. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Depanare. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

Depanare

A

A-2

Sistemul meu nu porneşte.

1. Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit.

2. Verificaţi dacă aţi conectat ferm cablul de alimentare şi toate celelalte cabluri.

Când pornesc computerul, mesajul „Operating System not found”

(Sistemul de operare nu a fost găsit) apare sau sistemul de operare

Windows nu porneşte.

1. Verificaţi dacă există un CD/DVD de pe care nu se poate instala sistemul

în unitatea de isc optică. În acest caz, scoateţi CD-ul/DVD-ul şi reporniţi computerul.

2. Verificaţi setările cu privire la prioritatea dispozitivelor de pornire a sistemului de operare, din secţiunea de configurare BIOS.

Sistemul nu poate fi oprit.

Se recomandă oprirea computerului folosind pictograma Shut Down (Oprire) a sistemului de operare. Utilizarea altor metode, printre care şi cele enumerate mai jos, poate conduce la coruperea datelor. Dacă procedura de oprire recomandată nu funcţionează, alegeţi una din următoarele variante:

1. Apăsaţi concomitent tastele Ctrl+Alt+Del, după care alegeţi opţiunea Shut Down.

2. Ţineţi apăsat butonul de oprire până când sistemul se opreşte.

3. Deconectaţi cablul de alimentare de la sistem.

Microfonul meu nu funcţionează.

1. În cazul unui microfon încorporat, mergeţi la Start > Control Panel (Panou de control) > Sounds and Audio Devices (Sunete şi dispozitive audio) > Audio pentru a verifica dacă volumul microfonului a fost dezactivat.

2. Dacă utilizaţi un microfon extern, verificaţi dacă acesta este conectat la mufa

Microfon.

Conexiunea la internet are probleme.

1. Dacă întâmpinaţi probleme când încercaţi să vă conectaţi la furnizorul de servicii internet (Internet Service Provider - ISP), verificaţi dacă acesta se confruntă cu dificultăţi tehnice.

2. Verificaţi setările de reţea şi conexiunea pentru a vă asigura că sistemul este configurat în mod corect pentru a avea acces la internet.

3. Viteza de transfer a datelor prin reţeaua LAN fără fir este afectată de distanţă şi de obstacolele dintre dispozitive şi punctele de acces. Pentru a maximiza viteza transferului de date, alegeţi punctul de acces cel mai apropiat de sistemul dvs.

A-3

A-2

Depanare

Difuzoarele sistemului nu funcţionează.

1. Verificaţi setarea principală a volumului, în Audio Mixer.

2. Dacă utilizaţi o aplicaţie care are propriile comenzi pentru volum, verificaţi dacă volumul este dezactivat din aceste comenzi.

3. Dacă aţi conectat un cablu audio la mufa Heaphone (Căşti), deconectaţi-l.

4. Dacă sistemul are o funcţie OSD (afişaj pe ecran), reglaţi volumul pentru aceasta.

Nu pot reda un CD/DVD cu ajutorul unităţii DVD-ROM a sistemului.

1. Asiguraţi-vă că eticheta CD-ului/DVD-ului este orientată în sus.

2. Dacă CD-ul/DVD-ul necesită software, asiguraţi-vă că acest software este corect instalat, în conformitate cu instrucţiunile programului.

3. Dacă apare un avertisment privind codul de regiune când redaţi DVD-ul, problema ar putea fi reprezentată de faptul că DVD-ul este incompatibil cu unitatea DVD-ROM a sistemului dvs. Codul de regiune este afişat pe ambalajul discului.

4. Dacă puteţi vedea imaginile video, dar fără a auzi sunetul, verificaţi playerul media. De asemenea, verificaţi dacă difuzoarele şi setarea principală pentru sunet din Audio Mixer nu indică o dezactivare a sunetului.

5. Verificaţi dacă driverele sunt instalate corespunzător. Faceţi clic pe Start >

Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Device Manager

(Manager dispozitive).

6. Un disc murdar sau zgâriat poate cauza blocarea sistemului când se încearcă citirea discului. Dacă este necesar, reporniţi computerul, scoateţi discul şi verificaţi dacă acesta este murdar sau zgâriat.

7. Utilizaţi un software de player DVD precum PowerDVD sau WinDVD pentru a reda materiale video în format DVD.

Tava unităţii DVD-ROM nu se deschide.

1. Asiguraţi-vă aţi pornit computerul.

2. Apăsaţi pe butonul Eject al unităţii DVD-ROM.

3. Dacă acest buton nu funcţionează, deschideţi tava prin introducerea unui obiect ascuţit în orificiul de lângă butonul Eject.

Monitorul sistemului nu afişează nimic.

1. Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit.

2. Este posibil ca sistemul să se afle în modul de aşteptare. Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals