Fejlfinding. MSI GF65 Thin (Intel® 10th Gen) (GeForce 30 Series), MS-AA8A

Add to my manuals
53 Pages

advertisement

Fejlfinding. MSI GF65 Thin (Intel® 10th Gen) (GeForce 30 Series), MS-AA8A | Manualzz

Fejlfinding

A

Mit system starter ikke�

1� Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt�

2� Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet�

Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operating system not found" (operativsystemet blev ikke fundet) frem, eller Windows vil ikke starte�

1� Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet� Hvis der gør, så skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer�

2� Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne�

Systemet vil ikke lukke ned�

Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve operativsystemet� Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til datafejl� Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:

1� Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned�

2� Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned�

3� Træk stikket ud af stikkontakten�

Min mikrofon virker ikke�

1� For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Control Panel

(Kontrolpanel) > Sounds and Audio Devices (Lyde og lydenheder) > Audio (Lyd) og kontroller om lyden er slået fra�

2� Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet til mikrofonstikket�

Der er problemer med internetforbindelsen�

1� Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder

(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer�

2� Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne står rigtigt, for at kunne få internetadgang�

3� Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet� For at optimere hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste på dit system�

Systemhøjttalerne virker ikke�

1� Kontroller lydstyrken i lydmixeren�

2� Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere om lyden er slået fra på denne�

3� Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud�

4� Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne�

Jeg kan ikke afspille en cd/dvd i cd/dvd-drevet på systemet�

1� Sørg for, at du har vendt cd'en/dvd'en med mærkatsiden opad�

2� Hvis cd'en/dvd'en skal bruge software, skal du sørge for at dette software er ordentligt installeret i henhold til programindstruktionerne�

3� Hvis der kommer en regionskode frem på skærmen, når du afspiller en dvd, er det muligvis fordi din dvd ikke er kompatibel med dvd-drevet på dit system�

Regionskoden står på kassetten til dvd'en�

4� Hvis du kan se video, men ikke kan høre lyden, skal du kontrollere medieafspilleren� Du skal også sørge for, at højttalerne og lyden i lydmixeren ikke er slået fra�

5� Kontroller om driverne er installeret ordentligt� Klik på Start > Control Panel

(Kontrolpanel) > System > Device Manager (Enhedshåndtering)�

6� Hvis disken er ridset eller beskidt, vil afspilningen muligvis blive afbrudt når du prøver at afspille den på din computer� Genstart din computer hvis nødvendigt, fjern disken og kontroller om den er beskidt eller ridset�

7� Brug venligst software, der er beregnet til en dvd-afspiller, såsom PowerDVD eller WinDVD til at afspille dine dvd'er�

Bakken på mit dvd-drev vil ikke åbne�

1� Kontroller, at computeren er tændt�

2� Tryk på Skub-ud-knappen på dvd-drevet�

3� Hvis Skub-ud-knappen ikke virker, skal du åbne bakken ved at trykke en spids genstand ind i hullet ved siden af Skub-ud-knappen�

Systemskærmen viser ikke noget�

1� Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt�

2� Systemet er muligvis i standby� Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals