Precauţii referitoare la siguranţă. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Precauţii referitoare la siguranţă. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

8

Precauţii referitoare la siguranţă

Utilizarea notebook-ului

Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°

F).

Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea nominală, din partea de jos a Notebook PC şi asiguraţi-vă că adaptorul dumneavoastră de putere este conform cu puterea nominal.

Nu aşezaţi notebook-ul pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul şi rănile provocate de expunerea la căldură.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte echipamente periferice deteriorate cu notebookul.

Când este pornit, nu transportaţi sau acoperiţi notebook-ul cu materiale care pot reduce circulaţia aerului.

Nu aşezaţi notebook-ul pe suprafeţe de lucru neregulate sau instabile.

Notebook-ul poate trece prin aparatele cu raze X de la aeroport (utilizate pentru articolele aşezate pe benzile rulante), dar nu îl expuneţi detectoarelor sau baghetelor magnetice.

Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate când utilizaţi notebook-ul în timpul zborului.

Manual electronic pentru notebook

Îngrijirea notebook-ului

Înainte de curăţarea notebook-ului, deconectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ şi scoateţi acumulatorul (dacă este cazul). Utilizaţi un burete de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de apă caldă. Eliminaţi orice surplus de umiditate de pe notebook utilizând o cârpă uscată.

Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi diluanţi, benzen sau alte produse chimice pe sau în apropierea notebook-ului.

Nu aşezaţi obiecte pe notebook.

Nu expuneţi notebook-ul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

Nu utilizaţi sau expuneţi notebook-ul la lichide, la ploaie sau la umezeală.

Nu expuneţi notebook-ul în medii cu praf.

Nu utilizaţi notebook-ul lângă scurgeri de gaze.

Manual electronic pentru notebook 9

Casarea corectă

NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în condiţii corespunzătoare a componentelor şi reciclarea. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, echipament electronic şi baterie de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice.

NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer.

Simbolul care reprezintă un container tăiat

înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu gunoiul menajer.

10 Manual electronic pentru notebook

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Manual electronic pentru notebook 11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents