Conectarea la reţele wireless. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Conectarea la reţele wireless. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Conectarea la reţele wireless

Wi-Fi

Accesaţi e-mailuri, navigaţi pe internet şi partajaţi aplicaţii prin site-uri de reţele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.

IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este dezactivat pentru a activa funcţia Wi-Fi pe notebook. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Modul Avion din acest manual.

Activarea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pe dispozitivul Notebook PC utilizând următorii paşi pe panoul de ecran tactil sau pe touchpad.

1. Lansaţi bara Charms bar.

2. Atingeţi , apoi .

sau

3. Selectaţi un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi disponibile.

4. Atingeţi pentru a porni conectarea la reţea .

NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceţi o cheie de securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.

5. Dacă doriţi să activaţi partajarea între notebook şi alte sisteme cu conectivitate wireless, atingeţi/faceţi clic pe Yes (Da) .

Atingeţi/Faceţi clic pe No (Nu) dacă nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.

62 Manual electronic pentru notebook

Bluetooth

Utilizaţi conectivitatea Bluetooth pentru a facilita transferuri wireless de date cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth.

IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este dezactivat pentru a activa funcţia Bluetooth pe notebook. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Modul Avion din acest manual.

Împerecherea cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth

Pentru a efectua transferuri de date, trebuie să împerecheaţi notebookul cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth. Pentru aceasta, utilizați panoul de ecran tactil sau touchpadul după cum urmează:

1. Lansaţi bara Charms bar.

sau

2. Atingeţi , apoi Change PC Settings

(Modificare setări pentru PC) .

3. Sub PC Settings (Setări PC) , selectaţi PC & devices

> Bluetooth (PC şi dispozitive > Bluetooth) şi apoi mutaţi glisorul pentru Bluetooth în poziţia On

(Activat) .

Manual electronic pentru notebook 63

sau

4. Selectaţi un dispozitiv din listă. Comparaţi codul de acces de pe notebook cu codul de acces trimis către dispozitivul selectat. Dacă aceste coduri sunt identice, atingeţi Yes (Da) pentru a împerechea notebookul cu dispozitivul.

NOTĂ:

• Pentru anumite dispozitive cu conectivitate

Bluetooth, este posibil să vi se solicite să tastaţi codul de acces al notebookului.

• Asiguraţi-vă că dispozitivele cu conectivitate

Bluetooth pot fi descoperite.

64 Manual electronic pentru notebook

Airplane mode (Mod avion)

Airplane mode (Modul Avion) dezactivează comunicaţia wireless, permiţându-vă să utilizaţi notebookul în condiţii de siguranţă atunci când călătoriţi cu avionul.

Activarea modului Avion

1. Lansaţi bara Charms bar.

2. Atingeţi ,apoi .

sau

3. Mişcaţi cursorul spre dreapta pentru a activa modul

Avion.

Apăsaţi pe .

Dezactivarea modului Avion

1. Lansaţi bara Charms bar.

sau

2. Atingeţi ,apoi .

3. Mişcaţi cursorul spre stânga pentru a dezactiva modul Avion.

Apăsaţi pe .

NOTĂ: Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate când utilizaţi notebookul în timpul zborului.

Manual electronic pentru notebook 65

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents