Planšetdatora un skārienpaliktņa žesti. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Planšetdatora un skārienpaliktņa žesti. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Planšetdatora un skārienpaliktņa žesti

Ar žestiem var palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem. Lietojot žestus skārienekrānam un skārienpaliktnim, skatiet tālāk redzamos attēlus.

Planšetdatora lietošana

Vilkšana no kreisās malas Vilkšana no labās malas

Velciet no kreisās ekrāna malas, lai pārbīdītu darbojošās lietotnes.

Velciet no labās ekrāna malas, lai palaistu Charms bar (Viedpogu josla) .

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 27

Pieskāriens/dubultskāriens Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.

Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu lietojumprogrammai, lai palaistu to.

Tālināšana

• Lai pārvietotu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.

• Lai aizvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties darbojošās lietojumprogrammas augšējai malai, turiet to nospiestu un pēc tam velciet to uz ekrāna apakšējo daļu, tādējādi aizverot to.

Tuvināšana

Savietojiet divus pirkstus kopā uz skārienpaneļa.

28

Izpletiet divus pirkstus uz skārienpaneļa.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Vilkšana no augšējās malas Slidināšana ar pirkstu

Sākumekrānā velciet no ekrāna augšējās malas, lai skatītu joslu

Customize(pielāgošanas) .

Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās ekrāna malas, lai skatītu tās izvēlni.

Slidiniet pirkstu, lai ritinātu augšup un lejup, un slidiniet pirkstu, lai grieztu ekrānu pa kreisi un pa labi.

Pārvilkšana augšup Pārvilkšana lejup

Sākumekrānā pārvelciet augšup, lai palaistu lietotņu ekrānu.

Sākumekrānā pārvelciet lejup, lai palaistu lietotņu ekrānu.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 29

Skārienpaliktņa lietošana

Rādītāja pārvietošana

Varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa vietai vai nospiest uz tās, lai aktivizētu rādītāju, pēc tam slidināt pirkstu pa skārienpaliktni, lai pārvietotu rādītāju pa ekrānu.

Slidināšana horizontāli

Slidināšana vertikāli

Slidināšana pa diagonāli

30 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Viena pirksta žesti

Pieskāriens/dubultskāriens

Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.

Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu vienumam, lai palaistu to.

Vilkšana un nomešana

Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu, nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 31

Kreisās pogas klikšķis Labās pogas klikšķis

Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.

Darbvirsmas režīmā veiciet dubultklikšķi uz lietojumprogrammas, lai palaistu to.

Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to atlasītu un palaistu iestatījumu joslu. Lai palaistu joslu

Customize(pielāgošanas) , varat arī nospiest pogu.

Darbvirsmas režīmā nospiediet šo pogu, lai atvērtu labā klikšķa izvēlni.

PIEZĪME. Apgabali punktotajā līnijā norāda peles kreisās pogas atrašanās vietu un peles labās pogas atrašanās vietu uz skārienpaliktņa.

32 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Vilkšana no augšējās malas

Sākumekrānā velciet no augšējās malas, lai palaistu joslu

Customize(pielāgošanas).

Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās malas, lai skatītu tās izvēlni.

Vilkšana no kreisās malas Vilkšana no labās malas

Velciet no kreisās malas, lai pārbīdītu darbojošās lietotnes.

Velciet no labās malas, lai palaistu

Charms bar .

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 33

Divu pirkstu žesti

Pieskāriens Pagriešana

Pieskarieties skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem, lai simulētu labā klikšķa funkciju.

Lai grieztu attēlu operētājsistēmas

Windows® fotoattēlu skatītājā, novietojiet divus pirkstus uz skārienpaliktņa, pēc tam grieziet pirkstu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji, līdz attēls kļūst nekustīgs.

Ritināšana ar diviem pirkstiem

(augšup/lejup)

Ritināšana ar diviem pirkstiem

(pa kreisi/pa labi)

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu augšup vai lejup.

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu pa kreisi vai pa labi.

34 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Tālināšana Tuvināšana

Savietojiet divus pirkstus kopā uz skārienpaliktņa.

Izpletiet divus pirkstus uz skārienpaliktņa.

Vilkšana un nomešana

Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 35

Trīs pirkstu žesti

Vilkšana uz augšu Pārvilkt pa kreisi/pa labi

Velciet trīs pirkstus uz augšu, lai parādītu visas palaistās lietojumprogrammas.

Pārvelciet trīs pirkstus pa kreisi vai pa labi, lai parādītu tās programmas, kas darbojas darbvirsmas režīmā vai sākumekrānā.

Vilkšana uz leju

Velciet trīs pirkstus uz leju, lai parādītu darbvirsmas režīmu.

SVARĪGI! Piezīmjdatorā trīs pirkstu žesti pēc noklusējuma nav iespējoti.

Lai iespējotu trīs pirkstu žestus, skatiet sadaļu Trīs pirkstu žestu iespējošana .

36 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Trīs pirkstu žestu iespējošana

Lai aktivizētu piezīmjdatora skārienpaliktņa trīs pirkstu žestus, savā skārienekrāna panelī vai skārienpaliktnī izpildiet tālāk minētās darbības.

vai

1. Palaidiet darbvirsmas programmu.

2. Uzdevumjoslas apakšējā kreisajā stūrī pieskarieties

> , lai palaistu programmu ASUS Smart

Gesture.

3. Trīs pirkstu rūtī atzīmējiet tālāk minētos vienumus.

- Naviģēšanas lapa

-

-

Rādīt un naviģēt darbojošos programmu skatu

Rādīt darbvirsmu

4. Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

OK (Labi) .

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents