Tastatūras lietošana. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Tastatūras lietošana. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Tastatūras lietošana

Funkciju taustiņi

Ar piezīmjdatora tastatūras funkciju taustiņiem var aktivizēt tālāk aprakstītās komandas.

f2

Pārslēdz piezīmjdatoru uz Sleep mode (Miega režīmā) .

Ieslēdz un izslēdz Wi-Fi funkciju

Samazina ekrāna spilgtumu

Palielina ekrāna spilgtumu

Aktivizē otrā ekrāna iestatījumus

PIEZĪME. Nodrošiniet, ka piezīmjdatoram pievienots otrais ekrāns.

Iespējo vai atspējo skārienpaliktni.

Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.

Samazina skaļruņu skaļumu.

Palielina skaļruņu skaļumu.

38 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Windows® taustiņi

Uz piezīmjdatora tastatūras ir divi īpašie Windows® taustiņi, kurus var izmantot, kā aprakstīts tālāk.

Nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja

Sākumekrāns jau ir atvērts, nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.

Nospiediet šo taustiņu, lai simulētu labā klikšķa funkciju.

Tastatūra ar cipartastatūru

Šim piezīmjdatoram ir 15 atlases taustiņi, kurus var arī izmantot ciparu ievadei.

Nospiediet , lai pārslēgtos starp šiem taustiņiem kā cipartaustiņiem vai to oriģinālo tastatūras funkciju.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 39

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents