Darbs ar Windows® lietojumprogrammām. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām

Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli, skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu, pielāgotu un aizvērtu lietojumprogrammas.

Lietojumprogrammu palaišana

Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.

Novietojiet peles kursoru uz lietojumprogrammas, pēc tam veiciet peles kreisās pogas klikšķi vai vienreiz pieskarieties, lai palaistu to.

Trīsreiz nospiediet taustiņu , pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu lietotnes.

Nospiediet taustiņu , lai palaistu lietotni.

Lietotņu pielāgošana

Varat pārvietot, mērogot vai atspraust lietotnes no sākumekrāna, izpildot tālāk norādītās darbības.

Lietotņu pārvietošana

Pieskarieties lietotnes elementam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet to uz jaunu vietu.

Veiciet dubultskārienu lietotnei un pēc tam velciet un nometiet to jaunā atrašanās vietā.

50 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lietotņu izmēra maiņa

1. Pieskarieties lietotnes failam un vienu (1) sekundi turiet to nospiestu, pēc tam atlaidiet to, lai palaistu Customize(pielāgošanas) joslu.

2. Pieskarieties un atlasiet lietotnes mozaīkas izmēru.

Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietotnes, lai aktivizētu tās iestatījumu joslu, pēc tam pieskarieties

un atlasiet lietotnes mozaīkas izmēru.

Lietotņu atspraušana

1. Pieskarieties lietotnes failam un vienu (1) sekundi turiet to nospiestu, pēc tam atlaidiet to, lai palaistu Customize(pielāgošanas) joslu.

2. Pieskarieties lietojumprogrammu.

, lai atspraustu

Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietotnes, lai aktivizētu tās Customize(pielāgošanas) joslu, un pēc tam .

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 51

Lietojumprogrammu aizvēršana

Pieskarieties darbojošās lietojumprogrammas augšējai malai, turiet to nospiestu un pēc tam velciet to uz ekrāna apakšējo daļu, tādējādi aizverot to.

1. Novietojiet peles kursoru palaistās lietojumprogrammas augšējā daļā, pēc tam uzgaidiet, līdz kursors mainās uz rokas ikonu.

2. Satveriet un pēc tam nometiet lietojumprogrammu ekrāna apakšdaļā, lai aizvērtu to.

Palaistās lietojumprogrammas ekrānā nospiediet taustiņu kombināciju .

52 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Piekļuve lietotņu ekrānam

Sāņus no sākumekrānam piespraustajām lietotnēm, ekrānā Apps

(Lietotnes) varat arī atvērt citas lietotnes.

Lietotņu ekrāna palaišana

Izmantojot piezīmjdatora skārienekrāna paneli, skārienpaliktni vai tastatūru, palaidiet lietotņu ekrānu.

Lai atvērtu lietotnes ekrānu, pavelciet sākumekrānu uz augšu.

Sākumekrānā nospiediet pogu .

Sākumekrānā nospiediet

.

un pēc tam nospiediet

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 53

Vairāk lietotņu piespraušana sākumekrānam

Izmantojot skārienekrāna paneli vai skārienpaliktni, sākumekrānam varat piespraust vairāk lietotņu.

1. Pieskarieties lietotnes failam un vienu (1) sekundi turiet to nospiestu, pēc tam atlaidiet to, lai palaistu Customize(pielāgošanas) joslu.

2. Pieskarieties , lai izvēlēto lietojumprogrammu piespraustu sākumekrānam.

1. Novietojiet peles kursoru uz lietojumprogrammas, kuru vēlaties pievienot sākumekrānam.

2. Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietojumprogrammas, lai aktivizētu tās iestatījumus.

3. Pieskarieties ikonai .

54 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Charms bar

Charms bar ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas un ātri piekļūt piezīmjdatora iestatījumu pielāgošanai.

Charms bar

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 55

Charms bar palaišana

PIEZĪME.

Kad Charms bar (Viedpogu josla) tiek izsaukta, tā sākotnēji tiek parādīta kā baltu ikonu kopa. Iepriekš redzamajā attēlā parādīts, kā izskatās aktivizēta Charms bar (Viedpogu josla).

Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli, skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu Charms bar (Viedpogu josla).

Velciet no labās ekrāna malas, lai palaistu Charms bar

(Viedpogu josla) .

Pārvietojiet peles kursoru uz ekrāna augšējo labo vai kreiso stūri.

Nospiediet taustiņu kombināciju .

56 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Charms bar saturs

Search (Meklēt)

Ar šo rīku varat pārlūkot piezīmjdatora failus, lietojumprogrammas vai programmas.

Share (Kopīgot)

Ar šo rīku varat kopīgot lietojumprogrammas, izmantojot sociālos tīklus vai e-pastu.

Start (Sākt)

Šis rīks atgriež atpakaļ uz sākumekrānu. Sākumekrānā varat arī izmantot šo rīku, lai atgrieztos atpakaļ uz pēdējo atvērto lietojumprogrammu.

Devices (Ierīces)

Ar šo rīku varat piekļūt un kopīgot failus ar ierīcēm, kas pievienotas piezīmjdatoram, piemēram, ārējo displeju vai printeri.

Settings (Iestatījumi)

Ar šo rīku varat piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 57

Funkcija Snap

Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.

SVARĪGI!

Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka piezīmjdatora ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.

Funkcijas Snap josla

58 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana

Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli, skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu un izmantotu funkcija Snap.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2. Pieskarieties lietojumprogrammas pašai augšējai daļai, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna kreiso vai labo malu, kamēr tiek parādīta fiksēšanas josla.

3. Palaidiet citu lietojumprogrammu.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2. Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.

3. Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa labajā vai kreisajā pusē.

4. Palaidiet citu lietojumprogrammu.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2. Nospiediet un uz kreiso vai labo pusi vērsto bulttaustiņu, lai piespraustu lietojumprogrammu kreisajam vai labajam panelim.

3. Palaidiet citu lietojumprogrammu. Šī lietojumprogramma tiek automātiski novietota tukšajā rūtī.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 59

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents