Tablet-tietokoneen ja kosketuslevyn eleet. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Tablet-tietokoneen ja kosketuslevyn eleet. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Tablet-tietokoneen ja kosketuslevyn eleet

Eleet mahdollistavat kannettavan tietokoneen ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön. Toimi seuraavien kuvien mukaisesti käyttäessäsi eleitä kosketusnäytölläsi ja kosketuslevyllä.

Tablet-tietokoneen käyttö

Vasemman reunan pyyhkäisy Oikea reunan pyyhkäisy

Pyyhkäise näytön vasemmasta reunasta sekoittaaksesi käynnissä olevia sovelluksia.

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta käynnistääksesi Charms bar -palkin.

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas 27

Napauta/Kaksoisnapauta Napauta ja pidä painettuna

Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.

Käynnistä sovellus kaksoisnapauttamalla sitä työpöytätilassa.

Loitonna

• Voit siirtää sovellusta napauttamalla ja pitämällä sovellusruutua painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.

• Voit sulkea sovelluksen napauttamalla ja pitämällä käynnissä olevan sovelluksen yläosaa painettuna ja vetämällä sen näytön alaosaan sammuttaaksesi sen.

Lähennä

Tuo yhteen kaksi sormea kosketusnäytöllä.

28

Levitä kahta sormea erilleen kosketusnäytöllä.

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Yläreunan pyyhkäisy Sormen liu'utus

Pyyhkäise Käynnistysnäytön yläreunasta näyttääksesi

Customize (Mukauta)

-palkin.

Pyyhkäise käynnissä olevassa sovelluksessa näytön yläreunasta näyttääksesi sen valikon.

Liu'uta sormeasi vierittääksesi ylös ja alas ja liu'uta sormeasi panoroidaksesi näytössä vasemmalle ja oikealle.

Pyyhkäisy ylös Pyyhkäisy alas

Pyyhkäise Käynnistys-näytössä ylös käynnistääksesi Sovelluksetnäytön.

Pyyhkäise Sovellukset-näytössä alas palataksesi Käynnistysnäyttöön.

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas 29

Kosketuslevyn käyttö

Osoittimen siirtäminen

Voit napauttaa tai napsauttaa mitä tahansa kosketuslevyn kohtaa aktivoidaksesi sen osoittimen ja sitten liu'uttaa sormea kosketuslevyllä siirtääksesi näytöllä näkyvää osoitinta.

Vaakasuuntaan liu'uttaminen

Pystysuuntaan liu'uttaminen

Vinottain liu'uttaminen

30 Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Kosketuslevyn käyttö

Napauta/Kaksoisnapauta

Napauta Start -käynnistysnäytössä sovellusta käynnistääksesi sen.

Kaksoisnapsauta työpöytätilassa kohdetta käynnistääksesi sen.

Vedä ja pudota

Kaksoisnapauta kohdetta ja liu'uta sitten samaa sormea nostamatta sitä kosketuslevystä. Pudota kohde uuteen sijaintiin nostamalla sormesi kosketuslevyltä.

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas 31

Vasen napsautus Oikea napsautus

Napsauta käynnistysnäytöllä sovellusta käynnistääksesi sen.

Käynnistä sovellus kaksoisnapauttamalla sitä työpöytätilassa.

Valitse sovellus käynnistysnäytössä napsauttamalla sitä ja käynnistä asetuspalkki. Voit myös painaa tätä painiketta käynnistääksesi Customize

(Mukauta) -palkin.

Käytä tätä painiketta työpöytätilassa avataksesi hiiren oikean painikkeen valikon.

HUOMAUTUS: Alueet pisteviivan sisäpuolella edustavat kosketuslevyn vasemman ja oikean hiiripainikkeen sijainteja.

32 Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Yläreunan pyyhkäisy

Pyyhkäise Start -käynnistysnäytössä yläreunasta käynnistääksesi

Customize (Mukauta) -palkin.

Pyyhkäise käynnissä olevassa sovelluksessa yläreunasta näyttääksesi sen valikon.

Vasemman reunan pyyhkäisy Oikean reunan pyyhkäisy

Pyyhkäise vasemmasta reunasta sekoittaaksesi käynnissä olevia sovelluksia.

Pyyhkäise oikeasta reunasta käynnistääksesi Charms bar

-sovelluksen.

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas 33

Kahden sormen eleet

Napauta Kierrä

Napauta kahdella sormella kosketuslevyä simuloidaksesi hiiren oikean painikkeen napsautustoimintoja.

Kierrä kuvaa asettamalla kaksi sormea kosketuslevylle ja kiertämällä toista sormea myötä- tai vastapäivään toisen sormen ollessa paikallaan.

Kahden sormen vieritys

(ylös/alas)

Kahden sormen vieritys

(vasemmalle/oikealle)

Liu'uta kahta sormea vierittääksesi ylös tai alas.

Liu'uta kahta sormea vierittääksesi vasemmalle tai oikealle.

34 Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Loitonna Lähennä

Tuo kaksi sormea yhteen kosketuslevyllä.

Vedä ja pudota

Levitä kaksi sormea erilleen kosketuslevyllä.

Valitse kohde ja pidä sitten vasenta napsautuspainiketta painettuna.

Liu'uta kahdella sormella kosketuslevyllä vetääksesi ja pudottaaksesi kohteen uuteen sijaintiin.

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas 35

Kolmen sormen eleet

Pyyhkäisy ylös Pyyhkäise vasemmalle/oikealle

Pyyhkäise kolmella sormella ylöspäin näyttääksesi kaikki käynnissä olevat sovellukset.

Pyyhkäise kolmella sormella vasemmalle tai oikealle näyttääksesi käynnissä olevat sovellukset Työpöytätilassa tai

Käynnistysnäytössä.

Pyyhkäisy alas

Pyyhkäise kolmella sormella alaspäin näyttääksesi työpöytätilan.

TÄRKEÄÄ! Kolmen sormen eleet eivät ole oletuksena käytössä kannettavassa tietokoneessasi. Ottaaksesi nämä eleet käyttöön, katso osa Kolmen sormen eleiden käyttöönotto .

36 Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Kolmen sormen eleiden käyttöön ottaminen

Aktivoi kannettavan tietokoneesi kosketuspaneelin kolmen sormen eleet seuraavien vaiheiden muikaisesti kosketusnäyttöpaneelissa tai kosketuslevyllä.

tai

1. Käynnistä Työpöytä-sovellus.

2. Napauta tehtäväpalkin oikeassa alakulmassa

> käynnistääksesi ASUS Smart Gesture

-sovelluksen.

3. Valitse seuraavat kohteet Kolmen sormen ruudussa:

- Navigoi sivulla

- Näytä ja navigoi käynnissä olevan sovelluksen näkymässä

- Näytä työpöytä

4. Napauta ja sitten OK .

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas 37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents