Komma igång. Asus ZenBook Flip UX561UD

Add to My manuals
99 Pages

advertisement

Komma igång. Asus ZenBook Flip UX561UD | Manualzz

Komma igång

Ladda din bärbara dator

A. Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.

B. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.

Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du använder den första gången.

OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.

26

OBS!

Information om strömadaptern:

• Ingående spänning: 100–240 Vac

• Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

• Märkning utgående ström: 6,32A max. (120W)

• Märkning utgående spänning: 19 Vdc

E-manual för bärbar dator

VIKTIGT!

• Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter.

Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.

• Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.

• För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut kontakten ur vägguttaget.

VARNING!

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

• Enbart en ASUS-auktoriserad tekniker ska ta bort batteriet i enheten

(endast för fast installerat batteri).

• Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.

• Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.

• Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.

• Kassera i eld.

• Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.

• Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet (endast för fast installerat batteri).

• Upphör att använda om batteriet läcker.

• Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

• Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

E-manual för bärbar dator 27

Lyft för att öppna displaypanelen

Tryck på strömknappen

28 E-manual för bärbar dator

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents