Handhavande för pekskärmen och för styrplattan. Asus ZenBook Flip UX561UD

Add to My manuals
99 Pages

advertisement

Handhavande för pekskärmen och för styrplattan. Asus ZenBook Flip UX561UD | Manualzz

Handhavande för pekskärmen och för styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Vi hänvisar till följande illustrationer för visning av handrörelser för att operera pekskärmen och för styrplattan.

OBS!

• Följande skärmbilder är endast till som referens. Pekskärmpanelens utseende kan variera beroende på modell.

• Den pekskärmspanelen finns tillgänglig på utvalda modeller.

Använda gester för pekskärmspanel

Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna kan aktiveras med följande handgester på den bärbara datorns pekskärmspanel.

Vänster kantsvepning Höger kantsvepning

Svep från den vänstra kanten på skärmen för att starta Task view

(Aktivitetsvy).

Svep från den högra kanten på skärmen för att starta Action

Center (Återgärdscenter).

E-manual för bärbar dator 29

Tryck/dubbeltryck Tryck och håll

Tryck på en app för att välja den.

Dubbeltryck på en app för att starta den

Tryck och håll för att öppna högerklickmenyn.

Zooma in Zooma ut

Sprid isär två fingar på styrplattan.

För samman två fingar på styrplattan.

30 E-manual för bärbar dator

Fingerglidning Dra

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Dra för att skapa en markeringsram runt flera objekt.

Dra och släpp ett objekt för att flytta den till en ny plats.

E-manual för bärbar dator 31

Använda styrplattan

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

32 E-manual för bärbar dator

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Tryck på en app för att välja den.

Dubbeltryck på en app för att starta den

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

E-manual för bärbar dator 33

Vänsterklick Högerklicka

Klicka på en app för att välja den.

Klicka på knappen för att öppna högerklickmenyn.

Dubbelklicka på en app för att starta den.

OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappen område på styrplattan.

Tvåfingerpekning

Tryck på

Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklickfunktionen.

34 E-manual för bärbar dator

Tvåfingerbläddring (upp/ner) Tvåfingerbläddring (vänster/ höger)

Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

Zooma ut Zooma in

För samman de två fingrarna på styrplattan.

För isär de två fingrarna på styrplattan.

E-manual för bärbar dator 35

Drag och släpp

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Använd pekfingret för att dra objektet på pekplattan, lyft fingret från knappen och släpp objektet.

Gester med två fingrar

Tryck på

Tryck på styrplattan med tre fingrar för att åberopa Cortana.

36 E-manual för bärbar dator

Svep vänster/svep höger

Om du har öppnat flera program, svep tre fingrar åt vänster eller höger för att växla mellan dessa program.

Svep upp Svep ner

Svep upp för att se en översikt över alla program som är öppna för tillfället.

Svep ned för att visa skrivbordet.

E-manual för bärbar dator 37

Fyrfingerpekning

Tryck på

Tryck på styrplattan med fyra fingrar för att åberopa Action Center.

Anpassa styrplattan

1. Öppna All Settings (Alla inställningar) från Action Center.

Devices (Enheter) och sedan Mouse & touchpad (Mus och

styrplatta).

3. Justera inställningarna efter dina preferenser.

38 E-manual för bärbar dator

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents