Använda tangentbordet. Asus ZenBook Flip UX561UD

Add to My manuals
99 Pages

advertisement

Använda tangentbordet. Asus ZenBook Flip UX561UD | Manualzz

Använda tangentbordet

Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon:

Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge)

Stänger av slår på airplane mode (flygplansläge)

OBS! När den är aktiverad avaktiverar

airplane mode (flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

Minskar ljusstyrkan för det bakgrundsbelysta tangentbordet

Ökar ljusstyrkan för det bakgrundsbelysta tangentbordet

Minskar skärmens ljusstyrka

Ökar skärmens ljusstyrka

Slår på eller stänger av panelen

Växlar visningsläget

OBS! Se till att den andra skärmen är ansluten till den bärbara datorn.

E-manual för bärbar dator 39

Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.

Slår på och stänger av högtalarna.

Sänker högtalarvolymen.

Höjer högtalarvolymen.

Windows® 10 knappar

Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns tangentbord som används på följande sätt:

Startar Startmenyn

Visar den nedrullningsbara menyn

40 E-manual för bärbar dator

Numeriskt tangentbord

OBS! Utseendet på det numeriska tangentbordet kan skilja sig åt mellan olika modeller och länder, men funktionerna är desamma.

Ett numeriskt tangentbord finns på utvalda bärbara datormodeller. detta tangentbord kan användas för att mata in siffror eller som pekar-/ riktningsknappar.

Tryck på för att växla mellan att använda knapparna som siffror eller pekar-/ riktningsknappar.

E-manual för bärbar dator 41

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents