Starta första gången. Asus ZenBook Flip UX561UD

Add to My manuals
99 Pages

advertisement

Starta första gången. Asus ZenBook Flip UX561UD | Manualzz

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt

Windows® 10-operativsystem.

Starta din bärbara dator första gången:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas.

2. På installationsskärmen väljer du region och språk för den bärbara datorn.

3. Läsa noga igenom licensvillkoren. Välj I accept (jag accepterar).

4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:

• Anpassa

• Arbeta online

• Inställningar

• Ditt konto

5. Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 10 att installera appar och preferensinställningar. Se till att den bärbara datorn är påslagen under installationsprocessen.

6. När installationsprocessen är klar visas skrivbordet.

OBS! Skärmdumparna i detta kapitel är endast avsedda som referens.

46 E-manual för bärbar dator

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents