Anslutning till trådlösa nätverk . Asus ZenBook Flip UX561UD

Add to My manuals
99 Pages

advertisement

Anslutning till trådlösa nätverk . Asus ZenBook Flip UX561UD | Manualzz

Anslutning till trådlösa nätverk

Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläge) inaktiverar den här funktionen.

Försäkra dig om att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt innan du aktiverar Wi-Fi-anslutningen.

Ansluter Wi-Fi

Anslut din bärbara dator till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda följande steg:

1. Välj ikonen från aktivitetesfältet.

eller

2. Välj ikonen för att aktivera Wi-Fi.

3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga

Wi-Fi-anslutningar.

Connect (Anslut) för att starta nätverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

E-manual för bärbar dator 59

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläge) inaktiverar den här funktionen.

Försäkra dig om att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt innan du aktiverar Bluetooth-anslutningen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Anslut dina enheter genom att använda följande steg: eller

Devices (Enheter), och därefter Bluetooth för att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.

3. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara dator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på Yes (Ja) för att länka den bärbara datorn till enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

60 E-manual för bärbar dator

Flygplansläge

Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under flygning.

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

Sätta på flygplansläget

eller

Action Center (Åtgärdscenter) från aktivitetsfältet.

2. Välj ikonen

(Flygplansläge).

för att aktivera Airplane mode

Tryck på .

Stänga av flygplansläget

eller

Action Center (Åtgärdscenter) från aktivitetsfältet.

2. Välj ikonen

(Flygplansläge).

för att inaktivera Airplane mode

Tryck på .

E-manual för bärbar dator 61

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents