Ο ασύρματος δρομολογητής. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Ο ασύρματος δρομολογητής. Asus RT-AC1200 | Manualzz

1.3 Ο ασύρματος δρομολογητής

Wireless-AC1200

Dual Band USB Router

10

1 2

3

4 5

6 7

8

9 11 12

1

2

3

4

5

6

Λυχνία LAN

Σβηστή : Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Αναμμένη : Υπάρχει φυσική σύνδεση σε τοπικό δίκτυο (LAN)

WAN (Internet) WAN

Σβηστή : Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Αναμμένη : Υπάρχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο ευρείας ζώνης (WAN).

Λυχνία LED USB

Απενεργ : Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Ενεργ .: Υπάρχει φυσική σύνδεση σε συσκευές USB.

Λυχνία LED2.4GHz/ 5GHz

Σβηστή : Δεν υπάρχει σήμα 2.4GHz ή 5GHz.

Αναμμένη : Το Ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο.

Αναβοσβήνει: Εκπομπή ή λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

Λυχνία LED Τροφοδοσίας

Σβηστή : Δεν υπάρχει τροφοδοσία.

Αναμμένη : Η συσκευή είναι έτοιμη.

Αναβοσβήνει αργά: Λειτουργία διάσωσης

Αναβοσβήνει γρήγορα : Επεξεργασία WPS σε εξέλιξη

Κουµπί λειτουργίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος.

7

8

7

8

9

10

11

12

Κουµπί λειτουργίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος.

Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)

Εισάγετε σε αυτή τη θύρα το μετασχηματιστή ρεύματος AC που παρέχεται στη

συσκευασία, για να συνδέσετε το δρομολογητή σε πηγή τροφοδοσίας..

Θύρες USB

Για εισαγωγή συσκευών USB όπως μονάδες σκληρού δίσκου USB ή συσκευές USB flash

σε αυτές τις θύρες.

Εισάγετε το καλώδιο USB του iPad σε μια από αυτές τις θύρες για να φορτίσετε τη

συσκευή iPad.

Κουμπί WPS

Αυτό το κουμπί εκκινεί τον Οδηγό WPS.

Θύρα WAN (Internet)

Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου σε αυτή τη θύρα για να δημιουργήσετε μια σύνδεση WAN. .

Θύρες LAN 1 ~ 4

Συνδέστε καλώδια δικτύου σε αυτές τις θύρες για να δημιουργήσετε σύνδεση στο LAN.

Κίτρινη λυχνία LED: Σύνδεση 1000Mbps. .

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται

στη συσκευασία. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μετασχηματιστής

ρεύματος DC

Θερμοκρασία

λειτουργίας

Υγρασία περιβάλλοντος

σε κατάσταση

λειτουργίας

Έξοδος DC: +12V με μέγιστο ρεύμα με

μέγιστο ρεύμα 1A

0~40 o C Αποθήκευση 0~70 o C

50~90% Αποθήκευση 20~90%

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents