1.6.2 Ασύρματη σύνδεση. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

1.6.2  Ασύρματη σύνδεση. Asus RT-AC1200 | Manualzz

12

Για να εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή μέσω

ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του ασύρματου

δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου που περιλαμβάνεται στη

συσκευασία, για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN

του ασύρματου δρομολογητή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED του δικτύου LAN

αναβοσβήνει.

3. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε

το μόντεμ στη θύρα WAN του ασύρματου δρομολογητή.

4. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του μόντεμ στη

θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

1.6.2 Ασύρματη σύνδεση

3

1

RT-AC1200

WAN

Modem

2

Για να εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή μέσω

ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του ασύρματου

δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου που περιλαμβάνεται στη

συσκευασία για να συνδέσετε το μόντεμ στη θύρα WAN του

ασύρματου δρομολογητή.

3. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του μόντεμ στη

θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

4. Εγκαταστήστε έναν προσαρμογέα WLAN συμβατό με IEEE

802.11a/b/g/n/ac στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο,

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του προσαρμογέα WLAN.

• Για να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το δίκτυό σας,

ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση των ρυθμίσεων ασφαλείας

ασύρματου δικτύου στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγχειρίδιου χρήστη.

13

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents