Χρήση του Χάρτη δικτύου. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Χρήση του Χάρτη δικτύου. Asus RT-AC1200 | Manualzz

20

3 Διαμόρφωση των Γενικών

ρυθμίσεων του συστήματος

3.1 Χρήση του Χάρτη δικτύου

Ο Χάρτης δικτύου σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις

ασφαλείας του δικτύου, να διαχειρίζεστε τις συσκευές-πελάτες του

δικτύου και να παρακολουθείτε τη συσκευή USB.

3.1.1 Εγκατάσταση των ασύρματων ρυθμίσεων

ασφαλείας

Για να προστατεύσετε το ασύρματο δίκτυο από μη

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, πρέπει να διαμορφώσετε τις

ρυθμίσεις ασφαλείας.

Για να εγκαταστήσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις ασφαλείας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Network Map (Χάρτης δικτύου) .

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο

System status (Κατάσταση συστήματος) για να εμφανίσετε τις

ασύρματες ρυθμίσεις ασφαλείας όπως SSID, επίπεδο ασφαλείας και

ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ασύρματες ρυθμίσεις

ασφαλείας για τις ζώνες 2.4GHz και 5GHz.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 2.4GHz

Ρυθμίσεις ασφαλείας 5GHz

3. Στο πεδίο Wireless name (SSID) (Ασύρματο όνομα (SSID)) ,

πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για το ασύρματο δίκτυο.

21

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents