3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

3.1.2  Διαχείριση των πελατών του δικτύου. Asus RT-AC1200 | Manualzz

4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Security Level (Επίπεδο

ασφάλειας) , επιλέξτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης για το

ασύρματο δίκτυο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Το πρότυπο IEEE 802.11n/ac απαγορεύει τη χρήση υψηλής

ταχύτητας με WEP ή WPA-TKP όπως το unicast cipher. Αν χρησιμοποιείτε

μεθόδους κρυπτογράφησης, η ταχύτητα δεδομένων θα πέσει σε

σύνδεση IEEE 802.11g 54Mbps.

5. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις παρακάτω. Όταν

τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε.

3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου

22

Για να διαχειριστείτε τους πελάτες του δικτύου σας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

καρτέλα Network Map (Χάρτης δικτύου) .

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο Client

Status (Κατάσταση πελάτη) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για

τους πελάτες του δικτύου σας.

3. Για να εμποδίσετε την πρόσβαση μιας συσκευής-πελάτη

στο δίκτυο, επιλέξτε τον πελάτη και κάντε κλικ στο block

(αποκλεισμός) .

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents