3.1.3 Παρακολούθηση των συσκευών USB. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

3.1.3  Παρακολούθηση των συσκευών USB. Asus RT-AC1200 | Manualzz

3.1.3 Παρακολούθηση των συσκευών USB

Ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS παρέχει ένα Θύρα USB για

τη σύνδεση συσκευών USB για να σας επιτρέψει να κάνετε κοινή

χρήση των αρχείων και του εκτυπωτή με συσκευές-πελάτες στο

δίκτυο.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται να

συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα σκληρό δίσκο USB ή μια διάταξη μνήμης USB flash, στη θύρα USB στην πίσω πλευρά του

ασύρματου δρομολογητή. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης

USB είναι σωστά διαμορφωμένη και διαμερισματοποιημένη. Ανατρέξτε

στη Λίστα Υποστήριξης Δίσκων Plug-n-Share στη διεύθυνση http:// event.asus.com/networks/disksupport

23

24

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο

λογαριασμό και τις άδειες /δικαιώματα πρόσβασης για να επιτρέψετε

σε άλλες συσκευές-πελάτες του δικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση στη

συσκευή USB μέσω τοποθεσίας FTP/τρίτων βοηθητικών προγραμμάτων

συσκευών πελατών FTP, Κέντρο διακομιστών, Samba ή AiCloud. Για

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 3.5.Χρήση της

εφαρμογής USB και 3.6 Χρήση του AiCloud σε αυτό το εγχειρίδιο

χρήστη.

Για να παρακολουθείτε τη συσκευή USB:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Network Map (Χάρτης δικτύου) .

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου) , επιλέξτε το

εικονίδιο USB Disk Status (Κατάσταση δίσκου USB) για να

εμφανιστούν οι πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή USB.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ :

• Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα 3.5.2 Χρήση

Κέντρου διακομιστών σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

• Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί με τους περισσότερους

δίσκους HDD/Flash USB (μεγέθους έως 2TB) και υποστηρίζει

πρόσβαση για ανάγνωση-εγγραφή σε συστήματα FAT16, FAT32,

EXT2, EXT3, και NTFS.

Ασφαλής αφαίρεση του δίσκου USB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Η εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να

προκαλέσει καταστροφή δεδομένων.

Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το δίσκο USB:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Network Map (Χάρτης δικτύου) .

2. Στην πάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο > Eject USB disk (Εξαγωγή δίσκου USB) . Μετά την επιτυχή εξαγωγή του

δίσκου USB, η κατάσταση USB εμφανίζεται ως Unmounted

(Αφαιρέθηκε) .

25

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents