Δημιουργία δικτύου επισκεπτών. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Δημιουργία δικτύου επισκεπτών. Asus RT-AC1200 | Manualzz

26

3.2 Δημιουργία δικτύου επισκεπτών

Το Δίκτυο επισκεπτών παρέχει σε προσωρινούς επισκέπτες

σύνδεση στο Internet μέσω πρόσβασης σε ξεχωριστά SSID ή

δίκτυα χωρίς να αποκτούν πρόσβαση στο ιδιωτικό σας δίκτυο.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: To RT-AC1200 υποστηρίζει έως έξι SSID (τρία 2.4 GHz και

τρία 5 GHz SSID).

Για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο επισκεπτών:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Guest Network (Δίκτυο επισκεπτών) .

2. Στην οθόνη του Guest Network (Δικτύου επισκεπτών), επιλέξτε

τη ζώνη συχνοτήτων 2.4 Ghz ή 5 Ghz για το δίκτυο επισκεπτών

που θέλετε να δημιουργήσετε.

3. Κάντε κλικ στο Enable (Ενεργοποίηση) .

4. Για να διαμορφώσετε πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο

Modify (Τροποποίηση) .

5. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) στην οθόνη Enable Guest Network

(Ενεργοποίηση δικτύου επισκεπτών) .

6. Εκχωρήστε ένα όνομα ασύρματου δικτύου για το προσωρινό

δίκτυο στο πεδίο Network Name (SSID) [Όνομα δικτύου

(SSID)] .

7. Επιλέξτε Authentication Method (Μέθοδος ελέγχου

ταυτότητας) .

8. Επιλέξτε μια μέθοδο για Encryption (Κρυπτογράφηση) .

9. Ορίστε την επιλογή Access time (Χρόνος πρόσβασης) ή κάντε

κλικ στο Limitless (Απεριόριστος) .

10. Επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση) ή Enable

(Ενεργοποίηση) στο στοιχείο Access Intranet (Πρόσβαση

στο Intranet) .

11. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

27

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents