Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου. Asus RT-AC1200 | Manualzz

3.4 Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου

Ο Γονικός έλεγχος σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο πρόσβασης

στο Internet. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το χρονικό όριο

χρήσης του δικτύου για μια συσκευή-πελάτη.

32

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) > Parental control (Γονικός έλεγχος) .

2. Κάντε κλικ στο ON (ΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε το Γονικό έλεγχο.

3. Επιλέξτε τη συσκευή-πελάτη για την οποία θέλετε να ελέγξετε τη χρήση

δικτύου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση MAC της

συσκευής πελάτη στη στήλη Client MAC Address (Διεύθυνση MAC της

συσκευής πελάτη) .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της συσκευής-πελάτη δεν περιέχει ειδικούς

χαρακτήρες ή διαστήματα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία

του δρομολογητή.

4. Κάντε κλικ στο ή στο για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το προφίλ

της συσκευής πελάτη.

5. Ορίστε το επιτρεπόμενο όριο χρήσης στο Time Management (Διαχείριση

χρόνου) . Σύρετε και αποθέστε τη ζώνη χρόνου που επιθυμείτε για τη

χρήση δικτύου της συσκευής πελάτη.

6. Κάντε κλικ στο OK .

7. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents