Χρήση της εφαρμογής USB. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Χρήση της εφαρμογής USB. Asus RT-AC1200 | Manualzz

3.5 Χρήση της εφαρμογής USB

Η λειτουργία Επέκταση USB παρέχει τα υπομενού Servers Center

(Κέντρο διακομιστών).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του διακομιστή,

χρειάζεται να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα

σκληρό δίσκο USB ή μια διάταξη μνήμης USB flash, στη θύρα USB

2.0 στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι σωστά διαμορφωμένη και

διαμερισματοποιημένη. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της ASUS στη

διεύθυνση http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/ για τον

πίνακα με τα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων.

3.5.1 Χρήση του Κέντρου διακομιστών

Το Κέντρο διακομιστών σας επιτρέπει την κοινή χρήση των

αρχείων μέσων από το δίσκο USB μέσω καταλόγου του

Διακομιστή μέσων ή της της υπηρεσίας κοινής χρήσης Samba.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε κι άλλες ρυθμίσεις για το δίσκο

USB στο Κέντρο διακομιστών.

Χρήση του Διακομιστή μέσων

Ο ασύρματος δρομολογητής επιτρέπει σε συσκευές που

υποστηρίζουν DLNA την πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων από ένα

δίσκο USB που είναι συνδεδεμένος στον ασύρματο δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διακομιστή μέσων

DLNA, συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο του RT-AC1200.

33

Για να εκκινήσετε τη σελίδα ρυθμίσεων του Διακομιστή μέσων, πηγαίνετε

στην καρτέλα General (Γενικά) > USB application (Εφαρμογή USB) >

Servers Center (Κέντρο διακομιστών) > Media Servers (Διακομιστές

μέσων) . Ανατρέξτε στα ακόλουθα για τις περιγραφές των πεδίων:

Enable DLNA Media Server (Ενεργοποίηση Διακομιστή

μέσων DLNA) : Επιλέξτε ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) για να

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Διακομιστή μέσων DLNA.

Enable iTunes Server? (Ενεργοποίηση Διακομιστή iTunes;) :

Επιλέξτε ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε το Διακομιστή iTunes.

Media server directory (Κατάλογος διακομιστών μέσων) :

Επιλέξτε τον κατάλογο διακομιστών μέσων και κάντε κλικ στο

Apply (Εφαρμογή) για να μοιραστείτε αρχεία από το δίσκο USB

στις συσκευές μέσων στο δίκτυο.

Media Server Status (Κατάσταση διακομιστή μέσων) : Εμφανίζει

την κατάσταση του διακομιστή μέσων.

Χρήση της υπηρεσίας Κοινή χρήση θέσης δικτύου (Samba)

Η υπηρεσία κοινής χρήσης θέσης δικτύου (Samba) σας επιτρέπει να

ορίζετε το λογαριασμό και τις άδειες πρόσβασης για την υπηρεσία samba.

34

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση Samba:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

USB application (Εφαρμογή USB) > Servers Center (Κέντρο

διακομιστών .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από προεπιλογή είναι ενεργοποιημένη κοινή χρήση Network

Place (Samba).

2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε,

διαγράψετε ή τροποιήσετε ένα λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό:

α) Κάντε κλικ στο για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό.

β) Στα πεδία Account (Λογαριασμός) και Password

(Κωδικός πρόσβασης) , πληκτρολογήστε το όνομα

και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής πελάτη του

δικτύου. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης

για επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να

προσθέσετε το λογαριασμό στη λίστα.

Για να διαγράψετε έναν ήδη δημιουργημένο λογαριασμό:

α) Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

β) Κάντε κλικ στο .

γ) Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο Delete (Διαγραφή) για να

επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του λογαριασμού.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο:

α) Κάντε κλικ στο .

β) Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου και κάντε κλικ στο Add

(Προσθήκη) . Ο φάκελος που δημιουργήσατε θα προστεθεί στη

λίστα φακέλων.

35

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents