4.1.3 Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.1.3  Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου. Asus RT-AC1200 | Manualzz

4.1.3 Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου

Το φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου παρέχει έλεγχο στα πακέτα που

μεταδίδονται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC (Media Access

Control - Έλεγχος πρόσβασης μέσων) στο ασύρματο δίκτυο.

Για να εγκαταστήσετε το Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο)

> καρτέλα Wireless MAC Filter (Φίλτρο MAC ασύρματου

δικτύου) .

2. Στο πεδίο Frequency (Συχνότητα) , επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το Φίλτρο MAC ασύρματου

δικτύου.

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα MAC Filter Mode (Λειτουργία

φίλτρου MAC) , επιλέξτε είτε Accept (Αποδοχή) είτε Reject

(Απόρριψη) .

• Επιλέξτε Accept (Αποδοχή) για να επιτρέπετε σε συσκευές στη

λίστα φίλτρου ΜAC να αποκτούν πρόσβαση στο ασύρματο

δίκτυο.

• Επιλέξτε Reject (Απόρριψη) για να αποτρέπετε συσκευές στη

λίστα φίλτρου ΜAC να αποκτούν πρόσβαση στο ασύρματο

δίκτυο.

4. Στη λίστα φίλτρου MAC, κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC της ασύρματης

συσκευής.

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

41

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents