4.1.6 Επαγγελματικό. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.1.6 Επαγγελματικό. Asus RT-AC1200 | Manualzz

4.1.6 Επαγγελματικό

Η οθόνη Επαγγελματικό παρέχει διαμόρφωση ρυθμίσεων για

προχωρημένους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες τιμές σε

αυτή τη σελίδα.

Στην οθόνη Professional Settings (Επαγγελματικές ρυθμίσεις) ,

μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Συχνότητα : Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία θα

εφαρμοστούν οι επαγγελματικές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση ασύρματου : Επιλέξτε Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο. Επιλέξτε No (Όχι) για να

απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Enable Wireless Scheduler(Ενεργοποίηση ασύρματου

χρονοπρογραμματιστή) : Μπορείτε να ορίσετε ένα εύρος

ωρών για την ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου κατά τη

διάρκεια της εβδομάδας.

Ρύθμιση απομονωμένου ΣΠ : Η Ρύθμιση απομονωμένου

ΣΠ αποτρέπει τις ασύρματες συσκευές στο δίκτυο από το να

επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη

αν πολλοί επισκέπτες έρχονται ή φεύγουν συχνά στο/από το

δίκτυό σας. Επιλέξτε Yes (Ναι) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη

43

44

λειτουργία ή επιλέξτε No (Όχι) για να την απενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση IGMP Snooping : Όταν ενεργοποιηθεί, το IGMP

Snooping παρακολουθεί την επικοινωνία του IGMP μεταξύ

των συσκευών και βελτιστοποιεί την multicast κυκλοφορία.

Ταχύτητα πολλαπλής εκπομπής (Mbps) : Επιλέξτε την ταχύτητα

μετάδοσης πολλαπλής εκπομπής ή κάντε κλικ στο Disable

για να απενεργοποιήσετε την ταυτόχρονη απλή

μετάδοση.

Τύπος προοιμίου: Ο Τύπος προοιμίου καθορίζει το χρόνο που

Κυκλικός έλεγχος εφεδρείας). Το CRC είναι μια μέθοδος εντοπισμού

σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεδομένων. Επιλέξτε

Short (Βραχύς) για πολύ απασχολημένο ασύρματο δίκτυο με υψηλή

κίνηση δικτύου. Επιλέξτε Long (Μακρύς) αν το ασύρματο δίκτυο

αποτελείται από παλαιότερες ή παλαιού τύπου ασύρματες συσκευές.

AMPDU RTS : Επιλέξτε Enable (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιείται

το RTS για κάθε AMPDU.

Κατώφλι RTS : Επιλέξτε μια χαμηλή τιμή για το κατώφλι RTS

(Request to Send) για να βελτιώσετε την ασύρματη επικοινωνία σε ένα απασχολημένο ή θορυβώδες ασύρματο δίκτυο με υψηλή κίνηση

δικτύου και πολυάριθμες ασύρματες συσκευές.

Μεσοδιάστημα DTIM : To Μεσοδιάστημα DTIM (Delivery

Traffic Indication Message - Παράδοση Μηνύματος Υπόδειξης

Κυκλοφορίας) ή το Data Beacon Rate (Ταχύτητα προειδοποιητικού

σήματος δεδομένων) είναι το χρονικό μεσοδιάστημα που μεσολαβεί

πριν από την αποστολή ενός σήματος σε μια ασύρματη συσκευή σε

αναμένει να παραδοθεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι τρία χιλιοστά

του δευτερολέπτου.

Διάστημα προειδοποιητικού σήματος : Το Διάστημα

προειδοποιητικού σήματος είναι ο χρόνος μεταξύ ενός DTIM

και του επόμενου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 χιλιοστά

του δευτερολέπτου. Μειώστε την τιμή του διαστήματος

προειδοποιητικού σήματος όταν η ασύρματη σύνδεση είναι ασταθής ή για την περιαγωγή συσκευών.

Ενεργοποίηση Ριπής ΤΧ : Η Ενεργοποίηση ριπής ΤΧ βελτιώνει

την ταχύτητα μετάδοσης μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και

συσκευών 802.11g.

Ενεργοποίηση συγκέντρωσης πακέτου : Επιλέξτε Enable

(Ενεργοποίηση) για να αυξήσετε το παρεχόμενο εύρος ζώνης

στο δίκτυό σας.

Ενεργοποίηση WMM APSD : Ενεργοποιήστε το WMM APSD (Wi-

Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) για να βελτιώσετε

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents