4.2.2 Διακομιστής DHCP. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.2.2  Διακομιστής DHCP. Asus RT-AC1200 | Manualzz

4.2.2 Διακομιστής DHCP

Ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί DHCP για αυτόματη

εκχώρηση διευθύνσεων IP στο δίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε το

εύρος διευθύνσεων ΙΡ και το χρόνο μίσθωσης για τους συσκευές-

πελάτες του δικτύου.

46

Για να εγκαταστήσετε το διακομιστή DHCP:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης,Κάντε κλικ στο Advanced

Setting (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > DHCP

Server(Διακομιστής DHCP) .

2. Στο πεδίο Enable the DHCP Server? (Ενεργοποίηση του

διακομιστή DHCP;) , επιλέξτε Yes (Ναι ).

3. Στο πλαίσιο κειμένου Domain Name (Όνομα τομέα) ,

καταχωρήστε ένα όνομα τομέα για τον ασύρματο

δρομολογητή.

4. Στο πεδίο IP Pool Starting Address (Διεύθυνση έναρξης

αποθέματος ΙΡ) , πληκτρολογήστε την πρώτη διεύθυνση ΙΡ.

5. Στο πεδίο IP Pool Ending Address (Διεύθυνση λήξης

αποθέματος ΙΡ) , πληκτρολογήστε την τελευταία διεύθυνση ΙΡ.

6. Στο πεδίο Lease Time (Χρόνος μίσθωσης) , πληκτρολογήστε

το χρόνο λήξης της διεύθυνσης IP και ο ασύρματος

δρομολογητής θα εκχωρήσει αυτόματα νέες διευθύνσεις IP για

τους πελάτες του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μορφή διευθύνσεων IP

192.168.1.xxx (όπου xxx μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός

μεταξύ 2 και 254) όταν καθορίζετε το εύρος διευθύνσεων IP.

• Η Διεύθυνση έναρξης αποθέματος ΙΡ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη

από τη Διεύθυνση λήξης αποθέματος ΙΡ.

7. Στην ενότητα Ρυθμίσεις DNS και Διακομιστή ,

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του Διακομιστή DNS και του

Διακομιστή WINS αν χρειαστεί.

8. Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί επίσης να εκχωρήσει με

μη αυτόματο τρόπο διευθύνσεις IP σε συσκευές στο δίκτυο.

Στο πεδίο Enable Manual Assignment (Ενεργοποίηση μη

αυτόματης εκχώρησης) , επιλέξτε Yes (Ναι) για να εκχωρήσετε

μια διεύθυνση IP σε συγκεκριμένες διευθύνσεις MAC στο

δίκτυο. Έως 32 διευθύνσεις MAC μπορούν να προστεθούν στη

λίστα DHCP με μη αυτόματη εκχώρηση.

47

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents