Τείχος προστασίας. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Τείχος προστασίας. Asus RT-AC1200 | Manualzz

4.5 Τείχος προστασίας

Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να λειτουργήσει ως υλικό

τείχος προστασίας για το δίκτυό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η λειτουργία Τείχος προστασίας είναι ενεργοποιημένη από

προεπιλογή.

4.5.1 Γενικά

Για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις για το Τείχος

προστασίας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα General (Γενικά) .

2. Στο πεδίο Enable Firewall (Ενεργοποίηση τείχους

προστασίας) , επιλέξτε Yes (Ναι) .

3. Στην προστασία Enable DoS (Ενεργοποίηση DoS) , επιλέξτε

Yes (Ναι) για να προστατεύσετε το δίκτυο από επιθέσεις DoS

(Denial of Service - Άρνηση υπηρεσίας) παρόλο που αυτό

ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του δρομολογητή.

4. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την ανταλλαγή

πακέτων μεταξύ των συνδέσεων LAN και WAN. Στον τύπο

Καταγεγραμμένα πακέτα, επιλέξτε Dropped (Απορρίφτηκαν) ,

Accepted (Έγιναν αποδεκτά) ή Both (Και τα δύο) .

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

4.5.2 Φίλτρο URL

Μπορείτε να ορίσετε λέξεις-κλειδιά ή διευθύνσεις web για να

εμποδίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα URL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Φίλτρο URL βασίζεται σε ένα ερώτημα DNS. Αν μια

συσκευή-πελάτης του δικτύου έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε έναν

ιστότοπο όπως ο http://www.abcxxx.com, τότε ο ιστόπος αυτός δεν

θα μπλοκάρεται (μια προσωρινή μνήμη DNS στο σύστημα αποθηκεύει

ιστότοπους τους οποίους η συσκευή έχει επισκεφτεί πρωτύτερα).

Για να επιλύσετε αυτό τo πρόβλημα, διαγράψτε το περιεχόμενο της

προσωρινής μνήμης πριν εγκαταστήσετε το Φίλτρο URL.

61

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents