4.5.3 Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.5.3  Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά. Asus RT-AC1200 | Manualzz

Για να εγκαταστήσετε ένα Φίλτρο URL:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα URL Filter (Φίλτρο URL) .

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου URL, επιλέξτε Enabled

(Ενεργοποιήθηκε) .

3. Καταχωρήστε ένα URL και κάντε κλικ στο κουμπί .

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

4.5.3 Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά

Το φίλτρο με λέξεις-κλειδιά μπλοκάρει την πρόσβαση σε

ιστοσελίδες που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

62

Για να ορίσετε φίλτρο με βάση λέξεις-κλειδιά:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα Keyword Filter (Φίλτρο με βάση

λέξεις-κλειδιά) .

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου με λέξεις-κλειδιά, επιλέξτε

Enabled (Ενεργοποιήθηκε) .

3. Καταχωρήστε μια λέξη ή μια φράση και κάντε κλικ στο κουμπί

Add (Προσθήκη) .

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents