4.6.2 Σύστημα. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.6.2 Σύστημα. Asus RT-AC1200 | Manualzz

Για να ρυθμίσετε τον τύπο λειτουργίας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> Operation Mode (Κατάσταση λειτουργίας) .

2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

Λειτουργία ασύρματου δρομολογητή (προεπιλογή) : Στην

κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δρομολογητή, ο ασύρματος

δρομολογητής συνδέεται στο Internet και παρέχει πρόσβαση

στο Internet σε διαθέσιμες συσκευές στο δικό του τοπικό δίκτυο.

Λειτουργία σημείου πρόσβασης : Σε αυτή την κατάσταση

λειτουργίας, ο δρομολογητής δημιουργεί ένα νέο ασύρματο

δίκτυο σε ένα υπάρχον δίκτυο.

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο δρομολογητής θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση όταν

αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας.

4.6.2 Σύστημα

Η σελίδα System (Σύστημα) σας δίνει τη δυνατότητα να

διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις Συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα System (Σύστημα) .

2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σύνδεσης δρομολογητή :

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα

σύνδεσης για τον ασύρματο δρομολογητή καταχωρώντας νέο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

Συμπεριφορά κουμπιού WPS : Το φυσικό κουμπί WPS στον ασύρματο

δρομολογητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του WPS.

Ζώνη ώρας : Επιλέξτε τη ζώνη ώρας για το δίκτυο.

Διακομιστής NTP : Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να

αποκτήσει πρόσβαση στο διακομιστή ΝΤΡ (Network time

Protocol - Πρωτόκολλο ώρας δικτύου) για να συγχρονίσει την ώρα.

Ενεργοποίηση Telnet : Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Telnet στο δίκτυο. Κάντε κλικ στο

No (Όχι) για να απενεργοποιήσετε το Telnet.

65

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents