4.6.3 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.6.3  Αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Asus RT-AC1200 | Manualzz

66

Ενεργοποίηση πρόσβασης στο Web από WAN : Επιλέξτε

Yes (Ναι) για να επιτρέψετε σε συσκευές που βρίσκονται εκτός

του δικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις GUI του

ασύρματου δρομολογητή. Επιλέξτε No (Όχι) για να εμποδίσετε

την πρόσβαση.

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

4.6.3 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού

ΣΗΜΕΊΩΣΗ : Κάντε λήψη του πιο πρόσφατου υλικουλογισμικού από τον

ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com

Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού) .

2. Στο πεδίο New Firmware File (Νέο αρχείο υλικολογισμικού) ,

κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο

λήψης.

3. Κάντε κλικ στο Upload (Αποστολή) .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

• Όταν η διαδικασία αναβάθμισης ολοκληρωθεί, περιμένετε λίγο μέχρι να

γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

• Αν η διαδικασία αναβάθμισης αποτύχει, ο ασύρματος δρομολογητής

εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σφάλματος

και η λυχνία ένδειξης (στην μπροστινή πλευρά αναβοσβήνει

αργά. Για επαναφορά του συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα 5.2

Αποκατάσταση υλικολογισμικού .

4.6.4 Ρυθμίσεις επαναφοράς/αποθήκευσης/αποστολής

Για να επαναφέρετε/αποθηκεύσετε/αποστείλετε τις ρυθμίσεις:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Restore/Save/Upload Setting (Επαναφορά/

Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης) .

2. Επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να κάνετε:

• Για επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές

ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Restore (Επαναφορά) και κάντε

κλικ στο OK στο μήνυμα επιβεβαίωσης.

• Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συστήματος, κάντε

κλικ στο Save (Αποθήκευση) , περιηγηθείτε στο φάκελο όπου

σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο Save

(Αποθήκευση) .

• Για να αποκαταστήσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις

του συστήματος, κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση)

για να εντοπίσετε το αρχείο συστήματος που θέλετε να

επαναφέρετε και κάντε κλικ στο Upload (Αποστολή) .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Αν υπάρξουν προβλήματα, αποστείλετε την τελευταία έκδοση

υλικολογισμικού και διαμορφώστε νέες ρυθμίσεις. Μην επαναφέρετε το

δρομολογητή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

67

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents