Ανακάλυψη συσκευής. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Ανακάλυψη συσκευής. Asus RT-AC1200 | Manualzz

5 Utilities

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Κάντε λήψη και εγκαταστήστε τα βοηθητικά προγράμματα του

ασύρματου δρομολογητή από τον ιστότοπο της ASUS

• Device Discovery v2.0.0.0 στο http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/

LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

• Firmware Restoration v1.9.0.4 στο http://dlcdnet.asus.com/pub/

ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip

• Τα βοηθητικά προγράμματα δεν υποστηρίζονται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

5.1 Ανακάλυψη συσκευής

Το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) είναι ένα πρόγραμμα του ASUS WLAN το οποίο ανιχνεύει μια συσκευή του

Ασύρματου Δρομολογητή ASUS και σας επιτρέπει να τη διαμορφώσετε,

και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου

δικτύου.

Για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery

(Ανακάλυψη συσκευής):

• Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο

Start (Έναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS Utility

(Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > Ασύρματος δρομολογητής

RT-AC1200 > Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) .

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε το δρομολογητή σε λειτουργία Σημείου

πρόσβασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση συσκευής για να

λάβετε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

69

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents