Αποκατάσταση υλικολογισμικού. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Αποκατάσταση υλικολογισμικού. Asus RT-AC1200 | Manualzz

5.2 Αποκατάσταση υλικολογισμικού

Το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration (Επαναφορά

υλικολογισμικού) χρησιμοποιείται σε ασύρματους δρομολογητές

της ASUS που παρουσίασαν πρόβλημα κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας αναβάθμισης υλικολογισμικού. Το βοηθητικό

πρόγραμμα φορτώνει το υλικολογισμικό που θα καθορίσετε. Η

διαδικασία διαρκεί τρία έως τέσσερα λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Εκκινήστε τη λειτουργία διάσωσης πριν να

χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration

(Επαναφορά υλικολογισμικού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία διάσωσης και να

χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware

Restoration (Επαναφορά υλικολογισμικού):

1. Αποσυνδέστε τον ασύρματο δρομολογητή από την παροχή

ρεύματος.

70

υποδεικνύει ότι ο ασύρματος δρομολογητής βρίσκεται σε

λειτουργία διάσωσης, αφήστε το πλήκτρο Επαναφοράς.

3. Ορίστε μια στατική διεύθυνση IP στον υπολογιστή σας και

χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα για να εγκαταστήσετε τις

ρυθμίσεις TCP/IP:

Διεύθυνση IP : 192.168.1.50

Μάσκα υποδικτύου : 255.255.255.0

4. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας επιλέξτε Start

(Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > ASUS

Utility RT-AC1200 Wireless Router (Βοηθητικό πρόγραμμα

ASUS Ασύρματος Δρομολογητής RT-AC1200) > Firmware

Restoration (Επαναφορά υλικολογισμικού) .

5. Επιλέξτε ένα αρχείο υλικολογισμικού και, στη συνέχεια, κάντε

κλικ στο Upload (Αποστολή) .

ΣΗΜΕΊΩΣΗ : Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δεν προορίζεται για την

αναβάθμιση του υλικολογισμικού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σε ασύρματο δρομολογητή της ASUS που λειτουργεί κανονικά. Οι

κανονικές αναβαθμίσεις υλικολογισμικού πρέπει να πραγματοποιούνται

μέσω του περιβάλλοντος web. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4:

Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων για προχωρημένους για περισσότερες

λεπτομέρειες.

71

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents