Đăng nhập vào GUI web. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Đăng nhập vào GUI web. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

2. Bắt đầu sử dụng

2.1 Đăng nhập vào GUI web

Router không dây ASUS tích hợp giao diện người dùng đồ họa

(GUI) web trực quan cho phép bạn dễ dàng định cấu hình nhiều tính năng liên quan qua trình duyệt web như Internet Explorer,

Firefox, Safari hoặc Google Chrome.

LƯU Ý: Các tính năng này có thể thay đổi tùy theo phiên bản firmware khác nhau.

Để đăng nhập vào GUI web:

1. Trên trình duyệt web của bạn, hãy tự nhập địa chỉ IP mặc định của router không dây: http://router.asus.com

.

2. Trên trang đăng nhập, nhập tên đăng nhập mặc định ( admin ) và mật khẩu ( admin ).

3. Giờ bạn có thể sử dụng GUI web để định cầu hình nhiều cài đặt khác nhau của router không dây ASUS.

Các nút lệnh ở phía trên

QIS - Thuật sĩ kết nối thông minh

Biểu ngữ thông tin

Bảng điều hướng cột phải

14 cột giữa

LƯU Ý: Nếu đang đăng nhập vào GUI web lần đầu, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang Thiết lập internet nhanh (QIS).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents