3.1.3 Giám sát thiết bị USB. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.1.3  Giám sát thiết bị USB. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.1.3 Giám sát thiết bị USB

Router không dây ASUS cung cấp hai cổng USB để kết nối các thiết bị USB hoặc máy in USB nhằm cho phép bạn chia sẻ các file và máy in với những thiết bị khách trong mạng.

22

LƯU Ý: Để dùng tính năng này, bạn cần cắm thiết bị lưu trữ USB như ổ đĩa cứng USB hoặc ổ đĩa USB flash vào các cổng USB 3.0/2.0 ở phía sau router không dây. Đảm bảo thiết bị lưu trữ USB đã được định dạng và phân khu thích hợp. Tham khảo Danh sách Hỗ trợ Đĩa Plug-n-Share

(Cắm vào và chia sẻ) tại http://event.asus.com/networks/disksupport

QUAN TRỌNG!

Trước tiên bạn cần tạo tài khoản chia sẻ và giấy phép/ quyền truy cập của tài khoản đó để cho phép các thiết bị khách nối mạng truy cập thiết bị USB qua trang FTP/ứng dụng khách FTP bên thứ ba, Trung tâm máy chủ, Samba hoặc AiCloud. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần 3.5 Dùng ứng dụng USB và 3.6 Sử dụng AiCloud trong sổ hướng dẫn sử dụng này.

Để giám sát thiết bị USB:

1. Từ bảng điều hướng, vào General (Chung) > Network Map

(Sơ đồ mạng) .

2. Trên màn hình Network Map (Sơ đồ mạng), chọn biểu tượng

USB Disk Status (Tình trạng ổ đĩa USB) để hiển thị thông tin thiết bị USB của bạn.

3. Trên mục AiDisk Wizard (Thuật sĩ AiDisk), nhấp GO (Truy cập) để thiết lập máy chủ FTP chia sẻ file internet.

GHI CHÚ :

• Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần 3.5.2 Sử dụng trung tâm máy chủ trong sổ hướng dẫn sử dụng này.

• Router không dây hoạt động với hầu hết các ổ đĩa cứng USB/ổ đĩa flash (dung lượng đến 4TB) và hỗ trợ truy cập đọc-ghi dữ liệu cho định dạng FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 và NTFS.

23

24

Tháo an toàn ổ đĩa USB

QUAN TRỌNG : Tháo ổ đĩa USB không đúng cách có thể làm hỏng dữ liệu.

Để tháo an toàn ổ đĩa USB:

1. Từ bảng điều hướng, vào General (Chung) > Network Map

(Sơ đồ mạng) .

2. Ở góc phải phía trên, nhấp > Eject USB disk (Nhã ổ đĩa

USB) . Khi ổ đĩa USB được nhả ra thành công, tình trạng USB hiển thị Unmounted (Đã ngắt) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents