4.6.3 Nâng cấp firmware. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.6.3  Nâng cấp firmware. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

78

4.6.3 Nâng cấp firmware

LƯU Ý : Tải về firmware mới nhất từ trang web ASUS tại http://www.asus.com

Để nâng cấp firmware:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > Administration (Quản lý) > Firmware Upgrade

(Nâng cấp firmware) .

2. Trong mục New Firmware File (File firmware mới) , nhấp

Browse (Duyệt) để xác định file tải về.

3. Nhấp Upload (Tải lên) .

GHI CHÚ:

• Khi hoàn tất tiến trình tải lên, hãy đợi trong giây lát để hệ thống khởi động lại.

• Nếu tiến trình nâng cấp bị lỗi, router không dây sẽ tự động vào chế độ cứu nguy và đèn báo LED nguồn ở phía trước bắt đầu nhấp nháy chậm. Để phục hồi hoặc khôi phục hệ thống, hãy tham khảo phần 5.2

Phục hồi firmware .

4.6.4 Phục hồi/Lưu/Tải lên Cài đặt

Để phục hồi/lưu/tải lên cài đặt router không dây:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > Administration (Quản lý) > Restore/Save/

Upload Setting (Phục hồi/Lưu/Tải lên cài đặt) .

2. Chọn các tác vụ bạn muốn thực hiện:

• Để phục hồi về cài đặt mặc định gốc, nhấp Restore (Phục hồi) , và nhấp OK trong thông báo xác nhận.

• Để lưu các cài đặt hệ thống hiện hành, nhấp Save (Lưu) , chuyển sang thư mục nơi bạn định lưu file và nhấp Save

(Lưu) .

• Để phục hồi từ file cài đặt hệ thống đã lưu, nhấp Browse

(Duyệt) để xác định file của bạn rồi nhấp Upload (Tải lên) .

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Nếu các sự cố xảy ra, hãy tải về phiên bản firmware mới nhất và định cấu hình cài đặt mới. Không phục hồi router về các cài đặt mặc định.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents