4.1.5 Profesyonel. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

4.1.5 Profesyonel. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.5 Profesyonel

Profesyonel ekranı gelişmiş yapılandırma seçenekleri sağlar.

NOT: Bu sayfadaki varsayılan değerleri kullanmanızı öneririz.

Professional Settings (Profesyonel Ayarlar) ekranında, aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:

Frekans : Profesyonel ayarların uygulanacağı frekans bandını seçin.

Radyoyu Etkinleştir : Kablosuz ağını etkinleştirmek için Yes

(Evet) 'i seçin. Kablosuz ağını devre dışı bırakmak için No

(Hayır) 'ı seçin.

Radyoyu Etkinleştirme Tarihi (haftanın günleri) :

Kablosuz ağın haftanın hangi günlerinde etkinleştirileceğini belirleyebilirsiniz.

Radyo Etkinleştirme Saati : Hafta içinde kablosuz ağın etkinleştirileceği zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

53

54

Radyoyu Etkinleştirme Tarihi (hafta sonu) : Kablosuz ağın hafta sonu hangi günlerde etkinleştirileceğini belirleyebilirsiniz.

Radyo Etkinleştirme Saati : Hafta sonunda kablosuz ağın etkinleştirileceği zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

Yalıtılmış EN Ayarla : Yalıtılmış EN Ayarla öğesi, ağınızdaki kablosuz aygıtların birbiriyle iletişim kurmalarını önler. Çok sayıda konuk ağınıza katılıyor veya çıkıyorsa, bu özellik faydalıdır. Bu özelliği etkinleştirmek için Yes (Evet) 'i veya devre dışı bırakmak için No (Hayır) 'ı seçin.

Çok noktaya yayın hızı (Mbps) : Çok noktaya yayın aktarma hızını seçin veya aynı anda tek aktarmayı kapatmak için

Disable (Devre Dışı) 'nı tıklatın.

Giriş Türü : Giriş Türü, yönlendiricinin CRC (Döngüsel Artıklık

Denetimi) için harcadığı süreyi tanımlar. CRC, veri aktarımı sırasında hataları algılama yöntemidir. Yüksek ağ trafiğine sahip meşgul kablosuz bir ağ için Short (Kısa) seçin.

Kablosuz ağınız eski kablosuz aygıtlardan oluşuyorsa, Long

(Uzun) 'u seçin.

RTS Eşiği : Yüksek trafik ve sayısız kablosuz aygıta sahip meşgul veya gürültülü bir kablosuz ağda kablosuz iletişimini iyileştirmek için RTS (Gönderme İsteği) Eşiği için düşük bir değer seçin.

DTIM Aralığı : DTIM (Trafik Teslimi Gösterme İletisi) Aralığı veya Veri İşareti Hızı, sinyal uyku modundaki kablosuz aygıta gönderilmeden önce veri paketinin teslimat için beklediği zaman aralığıdır. Varsayılan mod, üç milisaniyedir.

İşaret Aralığı : İşaret Aralığı, bir DTIM ve sonraki arasındaki süredir. Varsayılan mod, 100 milisaniyedir. Kararsız kablosuz bağlantısı veya gezici aygıtlar için daha düşük İşaret Aralığı değeri.

TX Emniyetini Etkinleştir : TX Emniyetini Etkinleştir, kablosuz yönlendirici ve 802.11g aygıtları arasındaki aktarım hızını iyileştirir.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents