4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

Wireless multicast forwarding (Kablosuz çok noktaya yayın iletme): Kablosuz yönlendiricinin çok noktaya yayın trafiğini çok noktaya yayını destekleyen diğer kablosuz aygıtlara iletmesini sağlamak için Enable (Etkinleştir)

öğesini seçin. Yönlendiricinin çok noktaya yayın aktarımlarını iletmesini önlemek için Disable (Devre Dışı) öğesini seçin.

WMM APSD'yi Etkinleştir : Kablosuz aygıtlar arasındaki güç yönetiminin iyileştirmek için, WMM APSD'yi (Wi-Fi

Multimedya Otomatik Güç Tasarrufu Teslimi) etkinleştirin.

WMM APSD'yi kapatmak için, Disable (Devre Dışı) 'yı seçin.

TX Güç ayarı : TX Güç ayarı, kablosuz yönlendirici radyo sinyali çıkışına güç vermek için gerekli miliWatt (mW) değerini belirtir. 0 ila 100 arasında bir değer girin.

NOT : TX Güç ayarı değerlerinin artırılması kablosuz ağ kararlılığını etkileyebilir.

4.2 LAN

4.2.1 Yerel Ağ IP'si

LAN IP'si ekranı, kablosuz yönlendiricinizin LAN IP ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

NOT: LAN IP adresindeki değişiklikler DHCP ayarlarınıza yansıtılır.

55

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents