4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN

4.3.1 Internet Bağlantısı

İnternet Bağlantısı ekranı, çeşitli WAN bağlantı türleri ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

60

WAN bağlantısı ayarlarını yapılandırmak için:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) >

WAN > Internet Connection (İnternet Bağlantısı) sekmesine gidin.

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda, Apply

(Uygula) 'yı tıklatın.

• WAN Bağlantısı Türü : İnternet Hizmet Sağlayıcısı türünüzü seçin. Automatic IP (Otomatik IP) , PPPoE , PPTP , L2TP veya fixed IP (sabit IP) seçenekleri mevcuttur. Yönlendirici geçerli bir IP adresi alamıyorsa veya WAN bağlantısı türünden emin değilseniz, ISP'niz ile irtibata geçin.

• WAN'ı Etkinleştir : Yönlendirici İnternet erişimine izin vermek için Yes (Evet) 'i seçin. İnternet erişimini devre dışı bırakmak için No (Hayır) 'ı seçin.

• NAT'ı Etkinleştir : NAT (Ağ Adresi Dönüştürme), LAN'da özel

IP adresine sahip ağ istemcilerine İnternet erişimi sağlamak için tek ortak IP (WAN IP) kullanılan bir sistemdir. Her ağ istemcisinin özel IP adresi NAT tablosuna kaydedilir ve gelen veri paketlerini yönlendirmek için kullanılır.

• UPnP'yi Etkinleştir : UPnP (Evrensel Tak ve Çalıştır), ağ geçidinde merkezi denetim ile veya olmadan IP tabanlı ağ ile birkaç aygıtın (yönlendiriciler, televizyonlar, stereo sistemler, oyun konsolları ve cep telefonu gibi) denetlenmesini sağlar.

UPnP tüm biçim faktörlerine sahip bilgisayarları bağlar ve uzak yapılandırma ve veri aktarımı için sorunsuz bir ağ sağlar.

UPnP kullanıldığında, yeni ağ aygıtı otomatik olarak bulunur.

Ağa bağlandığında, aygıtlar P2P uygulamaları, etkileşimli oyun, video konferans ve web veya proxy sunucularını desteklemek üzere uzaktan yapılandırılabilir. Bağlantı noktası ayarlarını manüel olarak yapılandırmayı içeren Bağlantı

Noktası iletmenin aksine, UPnP yönlendiriciyi yerel ağdaki belirli bir bilgisayara gelen bağlantıları ve doğrudan talepleri kabul edecek şekilde yapılandırır.

• DNS Sunucusuna Bağlan : Bu yönlendiricinin otomatik olarak

ISP'den DNS IP adresi almasını sağlar. DNS, İnternet adlarını sayısal IP adreslerine çeviren İnternetteki bir ana bilgisayardır.

• Kimlik Doğrulaması : Bu öğe bazı ISP'lar tarafından belirtilebilir. ISP'nızdan kontrol edin ve gerekirse doldurun.

• Ana Bilgisayar Adı : Bu alan size yönlendiriniz için bir ana bilgisayar adı sağlar. Genellikle ISP'ye ait özel bir gereksinimdir. ISP'niz bilgisayarınıza bir ana bilgisayar adı tahsis ettiyse, ana bilgisayar adını buraya girin.

61

62

• MAC Adresi : MAC (Medya Erişim Kontrolü) adresi ağ aygıtınız için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Bazı ISP'ler, hizmetlerine bağlanan ağ aygıtlarının MAC adresini izler ve bağlanmaya

çalışan tanınmayan aygıtları reddeder. Kayıtlı olmayan MAC adresinden kaynaklanan sorunları önlemek için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• ISP'niz ile irtibata geçin ve ISP hizmetinizle ilgili MAC adresini güncelleştirin.

• ISP tarafından tanınan önceki ağ aygıtının MAC adresiyle eşleştirmek için ASUS kablosuz yönlendirici MAC adresini klonlayın veya değiştirin.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents