4.4 IPv. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

4.4 IPv. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.4 IPv6

Bu kablosuz yönlendirici, daha fazla IP adresini destekleyen bir sistem olan IPv6 adreslemesini desteklemektedir. Bu standart henüz geniş çaplı olarak kullanılmamaktadır. İnternet hizmetiniz

IPv6 desteğine sahipse, ISP'niz ile irtibata geçin.

IPv6'yı ayarlamak için:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) >

IPv6 'ya gidin.

2. Connection Type (Bağlantı Türü) 'nüzü seçin. Yapılandırma seçenekleri seçilen bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

3. IPv6 LAN ve DNS ayarlarınızı girin.

4. Apply (Uygula) 'yı tıklatın.

NOT : İnternet hizmetinize ait özel IPv6 bilgileriyle ilgili olarak lütfen

ISP'nize danışın.

71

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents