Güvenlik Duvarı. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

Güvenlik Duvarı. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

72

4.5 Güvenlik Duvarı

Kablosuz yönlendirici ağınız için donanım güvenlik duvarı olarak hizmet görür.

NOT : Güvenlik duvarı özelliği varsayılan olarak etkindir.

4.5.1 Genel

Temel Güvenlik Duvarı ayarlarını yapmak için:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)

> Firewall (Güvenlik Duvarı) > General (Genel) sekmesine gidin.

2. Enable Firewall (Güvenlik Duvarını Etkinleştir) alanında Yes

(Evet) 'i seçin.

3. Enable DoS protection (DoS korumasını etkinleştir) 'de, ağınızı DoS (Hizmet Engelleme) saldırılarından korumak için

Yes (Evet) 'i seçin ancak bu yönlendiricinizin performansını etkileyebilir.

4. Ayrıca LAN ve WAN bağlantısı arasındaki paket alışverişini de izleyebilirsiniz. Günlüğe kaydedilen paketler türünde, Dropped

(Düşürülmüş) , Accepted (Kabul Edilmiş) veya Both (Her

İkisi) 'ni seçin.

5. Apply (Uygula) 'yı tıklatın.

4.5.2 URL Filtresi

Belirli URL’lere erişmeyi önlemek için anahtar sözcükler veya web adresleri belirleyebilirsiniz.

NOT : URL Filtresi DNS sorgusunu esas alır. Ağ istemcisi zaten http:// www.abcxxx.com gibi bir web sitesine eriştiyse, web sitesi engellenmez

(Sistemdeki DNS önbelleği önceden ziyaret edilen web sitelerini kaydeder). Bu sorunu gidermek için, URL filtresini ayarlamadan önce

DNS önbelleğini temizleyin.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents