5.3.2 Yazıcıyı Paylaşmak İçin LPR'yi Kullanma. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

5.3.2  Yazıcıyı Paylaşmak İçin LPR'yi Kullanma. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

86

5.3.2 Yazıcıyı Paylaşmak İçin LPR'yi Kullanma

LPR/LPD (Hat Yazıcısı Uzak/Hat Yazıcısı Arka Alan Programı) kullanarak Windows® ve MAC işletim sistemi kullanan bilgisayarlarla yazıcınızı paylaşabilirsiniz.

LPR yazıcınızı paylaşma

LPR yazıcınızı paylaşmak için:

1. Windows® masaüstünden, Start (Başlat) > Devices and

Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar) > Add a printer (Yazıcı ekle) 'yi tıklatarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) 'nı

çalıştırın.

2. Add a local printer (Yerel yazıcı ekle) 'yi seçin ve ardından

Next (İleri) 'yi tıklatın.

3. Create a new port (Yeni bağlantı noktası oluştur) 'u seçin ardından Type of Port (Bağlantı Noktası Türü) 'nü Standard

TCP/IP Port (Standart TCP/IP Bağlantı Noktası) olarak ayarlayın. New Port (Yeni Bağlantı Noktası) 'nı tıklatın.

4. Hostname or IP address (Ana Bilgisayar Adı veya IP adresi) alanında, kablosuz yönlendirici IP adresini girin ve ardından

Next (İleri) 'yi tıklatın.

87

88

5. Custom (Özel) 'i seçin ve ardından Settings (Ayarlar) 'ı tıklatın.

6. Protocol (Protokol) 'ü LPR olarak ayarlayın. Queue Name

(Kuyruk Adı) alanına LPRServer (LPR Sunucusu) girin ve ardından devam etmek için OK (Tamam) 'ı tıklatın.

7. Standart TCP/IP bağlantı noktasını ayarlamayı tamamlamak için

Next (İleri) 'yi tıklatın.

8. Sağlayıcı modeli listesinden yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Yazıcınız listede yoksa, yazıcı sürücülerini CD-ROM veya dosyadan yüklemek için Have Disk (Disketi Var) 'ı tıklatın.

89

90

9. Yazıcı için varsayılan adı kabul etmek için Next (İleri) 'yi tıklatın.

10. Yüklemeyi tamamlamak için Finish (Son) 'u tıklatın.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents