3.5.2 Menggunakan Pusat Pelayan. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

3.5.2  Menggunakan Pusat Pelayan. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

Anda juga boleh memilih Skip ASUS DDNS settings (Langkau tetapan ASUS DDNS) kemudian klik Next (Seterusnya) untuk melangkau tetapan DDNS.

5. Klik Finish (Selesai) untuk melengkapkan tetapan.

6. Untuk mengakses tapak FTP yang anda cipta, lancarkan penyemak imbas web atau utiliti klien FTP pihak ketiga dan masukkan pautan ftp

( ftp://<domain name>.asuscomm.com

) yang anda telah cipta sebelum ini.

3.5.2 Menggunakan Pusat Pelayan

Pusat Pelayan membolehkan anda berkongsi fail media daripada cakera USB melalui direktori Pelayan Media, perkhidmatan perkongsian Samba, atau perkhidmatan perkongsian FTP. Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan lain untuk cakera USB dalam

Pusat Pelayan.

Menggunakan Pelayan Media

Penghala wayarles anda membolehkan peranti disokong DLNA untuk mengakses fail multimedia daripada cakera USB yang disambungkan ke penghala wayarles anda.

NOTA : Sebelum menggunakan fungsi Pelayan Media DLNA, sambung peranti anda ke rangkaian RT-AC1300UHP.

Untuk melancarkan halaman tetapan Pelayan Media, pergi ke tab General (Am) > USB application (Aplikasi USB) > Media

Services and (Perkhidmatan Media dan) Servers (Pelayan) >

Media Servers (Pelayan Media) . Refer to the following for the descriptions of the fields:

• Dayakan Pelayan iTunes?

: Pilih HIDUP/MATI untuk mendayakan / nyahdaya Pelayan iTunes.

• Dayakan Pelayan Media DLNA : Pilih HIDUP/MATI untuk mendayakan / nyahdaya Pelayan Media DLNA.

• Direktori pelayan media : Pilih direktori pelayan media anda dan klik Apply (Guna) untuk berkongsi fail daripada cakera

USB ke peranti media dalam rangkaian.

• Status Pelayan Media : Memaparkan status pelayan media.

Menggunakan perkhidmatan Kongsi Tempat Rangkaian(Samba)

Kongsi Tempat Rangkaian (Samba) membolehkan anda menyediakan akaun dan kebenaran untuk perkhidmatan Samba.

Untuk menggunakan kongsi Samba:

1. Dari panel navigasi, pergi ke tab General (Am) > USB application (Aplikasi USB) > Servers Center (pelayan Pusat).

NOTA : Kongsi Tempat Rangkaian (Samba) didayakan secara lalai.

35

2. Ikuti langkah di bawah untuk menambah, memadam, atau mengubah suai akaun.

Untuk mencipta akaun baru: a) Klik untuk menambah akaun baru.

b) Dalam medan Account (Akaun) dan Password (Kata

Laluan) , masukkan nama klien rangkaian anda. Taip semula kata laluan untuk mengesahkan. Klik Add (Tambah) untuk menambah akaun dalam senarai.

36

Untuk memadam akaun sedia ada: a) Pilih akaun yang anda ingin padam: b) Klik .

c) Apabila digesa, klik Delete (Padam) untuk mengesahkan pemadaman akaun.

Untuk menambah folder: a) Klik .

b) Masukkan nama folder dan klik Add (Tambah) . Folder yang anda cipta akan ditambah ke senarai folder.

3. Daripada senarai folder, pilih jenis kebenaran akses yang anda ingin tugaskan untuk folder khusus:

• R/W: Pilih pilihan ini untuk menugaskan akses baca/tulis.

• R: Pilih pilihan ini untuk menugaskan akses baca sahaja.

• Tidak : Pilih pilihan ini jika anda tidak mahu berkongsi folder fail khusus.

4. Klik Apply (Guna) untuk mengenakan perubahan.

Menggunakan perkhidmatan Kongsi FTP

Kongsi FTP mendayakan pelayan FTP untuk berkongsi fail daripada cakera USB ke peranti lain melalui rangkaian kawasan setempat anda atau melalui Internet.

PENTING :

• Pastikan anda mengeluarkan cakera USB dengan selamat.

Pengeluaran tidak betul cakera USB boleh menyebabkan kerosakan data.

• Untuk mengeluarkan cakera USB dengan selamat, rujuk bahagian

Safely removing the USB disk (Mengeluarkan cakera USB dengan selamat) di bawah 3.1.3 Monitoring your USB device

(Memantau peranti USB anda) .

37

38

Untuk menggunakan perkhidmatan Kongsi FTP:

NOTA: Pastikan anda menyediakan pelayan FTP anda melalui

AiDisk. Untuk butiran lanjut, rujuk bahagian 3.5.1 Using AiDisk

(Menggunakan AiDisk) .

1. Daripada panel navigasi, pergi ke tab General (Am) >

USB application (Aplikasi USB) > Media Services and

(Perkhidmatan Media dan) Servers (Pelayan) > FTP Share

(Kongsi FTP) .

2. Daripada senarai folder, pilih jenis kebenaran akses yang anda ingin tugaskan untuk folder khusus:

• R/W : Pilih untuk menugaskan akses baca/tulis folder khusus.

• W : Pilih untuk menugaskan akses tulis sahaja folder khusus.

• R : Pilih untuk menugaskan akses baca sahaja folder khusus.

• Tidak : Pilih pilihan ini jika anda tidak mahu berkongsi folder fail khusus.

3. Klik Apply (Guna) untuk mengesahkan perubahan.

4. Untuk mengakses pelayan FTP masukkan pautan ftp ftp://<hostname>.asuscomm.com

dan nama pengguna dan kata laluan anda pada penyemak imbas web atau utiliti FTP pihak ketiga.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents