Ο ασύρματος δρομολογητής. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Ο ασύρματος δρομολογητής. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.3 Ο ασύρματος δρομολογητής

1

2

3

4

5

6

Λυχνία LED Τροφοδοσίας

Σβηστή : Δεν υπάρχει τροφοδοσία.

Αναμμένη : Η συσκευή είναι έτοιμη.

Αναβοσβήνει αργά: Λειτουργία διάσωσης

Αναβοσβήνει γρήγορα : Επεξεργασία WPS σε εξέλιξη

WAN (Internet) LED

Σβηστή : Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Αναμμένη : Υπάρχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο ευρείας ζώνης (WAN).

Λυχνία LED2.4GHz/ 5GHz

Σβηστή : Δεν υπάρχει σήμα 2.4GHz ή 5GHz.

Αναμμένη : Το Ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο.

Αναβοσβήνει: Εκπομπή ή λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

Λυχνία LED USB

Απενεργ .: Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Ενεργ .: Υπάρχει φυσική σύνδεση σε συσκευές USB.

Θύρες USB 3.0

Για εισαγωγή συσκευών USB όπως μονάδες σκληρού δίσκου USB ή συσκευές USB flash

σε αυτές τις θύρες.

Εισάγετε το καλώδιο USB του iPad σε μια από αυτές τις θύρες για να φορτίσετε τη

συσκευή iPad.

Λυχνία LAN

Σβηστή : Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Αναμμένη : Υπάρχει φυσική σύνδεση σε τοπικό δίκτυο (LAN)

7

8

7

8

9

10

11

12

Κουμπί επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επαναφέρει το σύστημα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές

ρυθμίσεις.

Κουµπί λειτουργίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος.

Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)

Εισάγετε σε αυτή τη θύρα το μετασχηματιστή ρεύματος AC που παρέχεται στη

συσκευασία, για να συνδέσετε το δρομολογητή σε πηγή τροφοδοσίας..

Θύρες LAN 1 ~ 4

Συνδέστε καλώδια δικτύου σε αυτές τις θύρες για να δημιουργήσετε σύνδεση στο LAN.

Κίτρινη λυχνία LED: Σύνδεση 1000Mbps. .

Θύρα WAN (Internet)

Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου σε αυτή τη θύρα για να δημιουργήσετε μια σύνδεση WAN. .

Κουμπί WPS

Αυτό το κουμπί εκκινεί τον Οδηγό WPS.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται

στη συσκευασία. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μετασχηματιστής

ρεύματος DC

Θερμοκρασία

λειτουργίας

Υγρασία περιβάλλοντος

σε κατάσταση

λειτουργίας

Έξοδος DC: +12V με μέγιστο ρεύμα με

μέγιστο ρεύμα 1,5A

0~40 o C Αποθήκευση 0~70 o C

50~90% Αποθήκευση 20~90%

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents