Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

18

2.3 Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο

Μετά την εγκατάσταση του ασύρματου δρομολογητή μέσω του

QIS, μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας ή άλλες έξυπνες

συσκευές στο ασύρματο δίκτυο.

Για να συνδεθείτε στο δίκτυο:

1. Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην

περιοχή ειδοποιήσεων για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα

ασύρματα δίκτυα.

2. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε

και κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση) .

3. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το κλειδί ασφάλειας

δικτύου για ασφαλές ασύρματο δίκτυο και στη συνέχεια κάντε

κλικ στο OK .

4. Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής σας να δημιουργήσει επιτυχή

σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Εμφανίζεται η κατάσταση

σύνδεσης και το εικονίδιο δικτύου εμφανίζει την κατάσταση

επίτευξης σύνδεσης .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Ανατρέξτε στα επόμενα κεφάλαια για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου.

• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για περισσότερες

λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής στο ασύρματο

δίκτυο.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents