Χρήση του Χάρτη δικτύου. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Χρήση του Χάρτη δικτύου. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3 Διαμόρφωση των Γενικών

ρυθμίσεων του συστήματος

3.1 Χρήση του Χάρτη δικτύου

Ο Χάρτης δικτύου σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις

ασφαλείας του δικτύου, να διαχειρίζεστε τις συσκευές-πελάτες του

δικτύου και να παρακολουθείτε τη συσκευή USB.

19

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents