4.1.4 Ρύθμιση RADIUS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

4.1.4  Ρύθμιση RADIUS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.4 Ρύθμιση RADIUS

Οι ρυθμίσεις RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service

- Υπηρεσία Απομακρυσμένης Ταυτοποίησης Χρήστη μέσω

Τηλεφώνου) παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας όταν

επιλέγετε ως μέθοδο ελέγχου ταυτότητας WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise ή Radius με το 802.1x.

52

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου RADIUS:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταυτότητας του ασύρματου

δρομολογητή έχει οριστεί σε WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise ή Radius με 802.1x.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1.1 Γενικά για τη διαμόρφωση

των ρυθμίσεων ελέγχου πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.

2. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο

δίκτυο) > RADIUS Setting (Ρυθμίσεις RADIUS) .

3. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων.

4. Στο πεδίο Server IP Address (Διεύθυνση ΙΡ διακομιστή) ,

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή RADIUS.

5. Στο πεδίο Connection Secret (Μυστικό σύνδεσης) ,

καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο

διακομιστή RADIUS.

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents