4.3.6 Διαβίβαση NAT. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

4.3.6  Διαβίβαση NAT. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

70

• Ενεργοποίηση χαρακτήρα μπαλαντέρ : Ενεργοποιήστε το

χαρακτήρα μπαλαντέρ αν η υπηρεσία DDNS το απαιτεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Η υπηρεσία DDNS δεν θα λειτουργεί στις εξής καταστάσεις:

• Όταν ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί ιδιωτική διεύθυνση

ΙΡ WAN (192.168.x.x, 10.x.x.x, ή 172.16.x.x), όπως υποδεικνύεται από

το κίτρινο κείμενο.

• Ο δρομολογητής μπορεί να βρίσκεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί

πολλαπλούς πίνακες NAT.

4.3.6 Διαβίβαση NAT

Η Διαβίβαση NAT επιτρέπει σε μια σύνδεση Εικονικού Ιδιωτικού

Δικτύου (Virtual Private Network - VPN) να διαβιβαστεί μέσω του

δρομολογητή στις συσκευές πελάτες του δικτύου. Οι επιλογές

Διαβίβαση PPTP, Διαβίβαση L2TP, Διαβίβαση IPsec και Διαβίβαση

RTSP είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της

Διαβίβασης NAT, πηγαίνετε στο Advanced Settings (Ρυθμίσεις

για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα NAT Passthrough

(Διαβίβαση ΝΑΤ) . Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply

(Εφαρμογή) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents