4.6 Διαχείριση. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

4.6 Διαχείριση. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6 Διαχείριση

4.6.1 Κατάσταση λειτουργίας

Η σελίδα Κατάσταση λειτουργίας σας επιτρέπει να επιλέγετε τον

κατάλληλο τύπο λειτουργίας για το δίκτυο.

76

Για να ρυθμίσετε τον τύπο λειτουργίας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> Operation Mode (Κατάσταση λειτουργίας) .

2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

Λειτουργία ασύρματου δρομολογητή (προεπιλογή) : Στην

κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δρομολογητή, ο ασύρματος

δρομολογητής συνδέεται στο Internet και παρέχει πρόσβαση

στο Internet σε διαθέσιμες συσκευές στο δικό του τοπικό δίκτυο.

Λειτουργία σημείου πρόσβασης : Σε αυτή την κατάσταση

λειτουργίας, ο δρομολογητής δημιουργεί ένα νέο ασύρματο

δίκτυο σε ένα υπάρχον δίκτυο.

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο δρομολογητής θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση όταν

αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents