Αρχείο καταγραφής συστήματος. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Αρχείο καταγραφής συστήματος. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Αν υπάρξουν προβλήματα, αποστείλετε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού και διαμορφώστε νέες ρυθμίσεις. Μην επαναφέρετε

το δρομολογητή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

4.7 Αρχείο καταγραφής συστήματος

Το αχείο καταγραφής συστήματος περιέχει τις εγγεγραμμένες

δραστηριότητες του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο καταγραφής συστήματος μηδενίζεται με την

επανεκκίνηση ή την απενεργοποίηση του δρομολογητή.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > System Log (Αρχείο

καταγραφής συστήματος) .

2. Μπορείτε να εμφανίσετε τις δραστηριότητες του δικτίου σε μια

από τις εξής καρτέλες:

• Γενική καταγραφή

• Εκμισθώσεις DHCP

• Καταγραφή ασύρματου δικτύου

• Προώθηση θύρας

• Πίνακας δρομολόγησης

79

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents